Børn og Familie

Her samler vi alle vores projekter omkring børn og familie

Legehelte og kreahelte

Legeheltene og Kreaheltene er tilknyttet børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger flere steder i Danmark

Læs mere om projektet

HØRT

HØRT er Børns Vilkårs rådgivningstjeneste målrettet unge

Læs mere om projektet

Et tak til hospitalsansatte

Her kan du læse om Østifternes og Scandics samarbejde om et særligt tak til ansatte inden for sundheds- og plejesektoren under Covid-19 pandemien

Læs mere om projektet

GirlTalk - ET SERIØST UNIVERS

ET SERIØST UNIVERS er en håndsrækning til piger og deres forældre

Læs mere om projektet

Exitcirklen - "Til Døden Os Skiller"

Exitcirklens formål med ”Til Døden Os Skiller” er at sætte fokus på kvinder med en muslimsk kulturbaggrund, der sidder fast i voldelige ægteskaber

Læs mere om projektet

Red Barnet Ungdom - Frivillige Lektievenner

Lektievenner er et projekt, hvor børn kan få én-til-én hjælp til lektierne af en ung frivillig

Læs mere om projektet

Børns Vilkår - Gruppechat til unge

Børns Vilkår har udviklet et tilbud rettet mere mod unge der hedder Hørt med tilhørende gruppechat

Læs mere om projektet

Just Human - VenligHverDag

Just Human er en NGO, der arbejder for at inspirere unge og deres rollemodeller til at passe godt på sig selv og hinanden

Læs mere om projektet

SMILfonden - Kreativit værksted til syge børn

SMILfonden laver sociale arrangementer for de mange alvorligt og kronisk syge børn og deres familier, der er tilknyttet de danske hospitaler

Læs mere om projektet

Trafik i Børnehøjde

I 2019 og 2020 gennemførte Trafik i Børnehøjde projektet ’Elever som trafikeksperter’ i samarbejde med Cyklistforbundet og med støtte fra Østifterne

Læs mere om projektet

Børns Vilkår - BørneTelefonen som podcast

BørneTelefonen ønsker at udvikle en podcast for piger og drenge, hvor mere alvorlige og private emner kan formidles i et mere privat rum igennem podcasts

Læs mere om projektet

Julemærkefonden

Julemærkefonden tilbyder med projektet "Trivselsværksteder" at give børnene yderligere værktøjer som skal styrke børnene under deres ophold

Læs mere om projektet

Børn og unge som pårørende

Et samarbejde om udvikling af undervisningsmateriale til fagprofessionelle, som skal klæde dem på til at hjælpe børn og unge med syge forældre

Læs mere om projektet

TUBA

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er opvokset i hjem med alkohol- og stofmisbrug

Læs mere om projektet

Qnet+

Qnet+ er et samarbejde mellem Røde Kors og Østifterne med henblik på at sikre voldsudsatte kvinder og børn tilbydes støtte og hjælp efter et krisecenterophold, uanset hvor i landet de bor

Læs mere om projektet

Mor+Mig

Mor+Mig er et samarbejde mellem Røde Kors og Østifterne. Projektet har særligt fokus på at hjælpe børn af voldsudsatte mødre til at finde fodfæste i livet igen

Læs mere om projektet

UNICEFs Rettighedsskoler

Østifterne støtter ti skolers ønske om at indarbejde FN's Børnekonvention i deres daglige arbejde og værdigrundlag

Læs mere om projektet

Joannahuset

Joannahuset er en forening som arbejder på at skabe et hus for kriseramte børn og unge under 18 år

Læs mere om projektet

Læs for Livet

Læs for Livet leverer biblioteker til institutioner, hvor børn og unge ikke i forvejen har adgang til bøger

Læs mere om projektet

Bryd Tavsheden

Østifterne støtter Bryd Tavshedens arbejde med hjælpe unge til at bryde med vold i deres familie og/eller parforhold

Læs mere om projektet

Lær for Livet

30 anbragte og udsatte unge i Høje Taastrup Kommune tilbydes et seks årigt forløb, som skal sikre dem et godt udgangspunkt for videre uddannelse og job

Læs mere om projektet

Partelefonen

Hos partelefon kan par fra hele landet ringe ind og få gode råd til deres parforhold

Læs mere om projektet

Mod forandrer verden

Mod forandrer verden er en mediekonkurrence for folkeskoleelever i 6.-10. klasse, hvor de får en mulighed for at sætte et emne på dagsordenen

Læs mere om projektet

Ligeværd

Østifterne støtter Foreningen Ligeværds arbejde med at klæde frivillige på til arbejdet med børn og unge med særlige behov

Læs mere om projektet

Forældrevejledning

Forældrevejledning er et samarbejde mellem GirlTalk og Østifterne, hvor formålet er at støtte forældrene i at kunne tale med deres døtre om deres udfordringer

Læs mere om projektet

GirlTalk - EmpowR

EmpowR er baseret på samtalegrupper, hvor 6-8 piger i alderen 13-18 år mødes over et forløb på 10 gange, for at tale om problemer

Læs mere om projektet

DrugRebels

DrugRebels holder oplæg på gymnasier, i folkeskoler og på ungdomsuddannelser om stoffer og afhængighed med det formål at klæde de unge på til at sige fra

Læs mere om projektet

Teach First - Alle børn har ret til en god uddannelse

Formålet med projektet er at hverve dygtige lærere til udsatte områder

Læs mere om projektet

UNIK

Projektet har til formål at hjælpe tidligere anbragte børn, som senere i ungdommen bliver udsatte og ensomme til at komme videre i livet

Læs mere om projektet

Vi kan Cykle!

Projektet understøtter cykellege i børnehaver, laver events og informere og hjælper forældre til at deres børn lærer at færdes sikkert på cykel

Læs mere om projektet

Scleroseforeningen

Østifterne har gennem nogle år støttet Scleroseforeningens arbejde – bl.a. den gratis ferieuge i Dronningens Ferieby Grenaa, som er et tilbagevendende arrangement

Læs mere om projektet

Red Barnet

Red Barnet arbejder målrettet for at sikre børns rettigheder og forbedre børns vilkår i Danmark, især for de mange udsatte og fattige børn og unge

Læs mere om projektet

Hospitalsklovne

Danske Hospitalsklovne spreder glæde hos syge indlagte børn

Læs mere om projektet

Børneulykkesfonden - Legeheltene

Legeheltene tager ud på hospitaler rundt omkring i landet og igangsætter bevægelseslege og aktiviteter med de indlagte børn

Læs mere om projektet

4leif/Det Damgaarske Teaterselskab

Teaterselskabet skaber debat om alkoholmisbrug og behandling i Danmark, på et niveau hvor alle kan deltage

Læs mere om projektet

Bedre Psykiatri - Hjælp og rådgivning til pårørende

Bedre Psykiatris mål er at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk sygdom gennem konkret støtte og hjælp

Læs mere om projektet

Psykiatrifonden

Psykiatrifondens kampagne ”Stress kan og skal forebygges” er en kampagne som skal øge danskernes opmærksomhed på stress-symptomer

Læs mere om projektet

Skolen på Kastelsvej

Skolen på Kastelsvejs landslejr giver døve og hørehæmmede børn og unge mulighed for, at mødes med deres hørehandicappede kammerater på tværs af landet

Læs mere om projektet

Tidligere projekter

Her samler vi vores tidligere projekter om børn og familie

headspace+

Virksomhedsnetværkene tilbyder unge med psykiske og/eller sociale problemer joblæring

Læs mere om projektet

Børnenes Dag 2018

Børnenes Dag afholdes hvert år på Børnekonventionens fødselsdag d. 20. november

Læs mere om projektet

Respekt og Ligeværd på skoleskemaet

Projektet har til mål at øge elevernes bevidsthed omkring egne og andres rettigheder

Læs mere om projektet

Fritidspatruljen

Fritidspuljen støtter med op til 1.000 kr. pr. flygtningebarn til kontingent så barnet kan deltage i en fritidsaktivitet i en organiseret sportsklub

Læs mere om projektet

De Usynlige Børn

De Usynlige Børn er et projekt som drives af Støt Soldater og Pårørende

Læs mere om projektet

Råd til Livet

”Råd til livet” er et mentorbaseret program, der tilbyder gratis social-, juridisk- og økonomisk rådgivning til udsatte og voldsramte kvinder, der har mistet overblikket over deres og familiens økonomi

Læs mere om projektet

GirlTalk - "Staying alive"

Østifterne støtter GirlTalks projekt ”Staying alive”, der henvender sig til piger med selvmordstanker

Læs mere om projektet

Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Et stort antal unge uledsagede flygtninge får i disse år asyl i Danmark, og mange af dem ender i social isolation, og har brug for støtte, netværk og vejledning

Læs mere om projektet

Landsforeningen Lænken

Lænken hjælper familierne med at genskabe et værdigt liv uden alkohol

Læs mere om projektet

Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner i København har eksisteret siden 1990 og er en professionelt ledet organisation, hvis formål er af forebyggende karakter

Læs mere om projektet

Chat 7-9-13

Chat 7-9-13 er et socialt udviklingsprojekt med fokus på misbrug og afhængighed hos unge mennesker under 25 år samt til deres pårørende

Læs mere om projektet