Om os

Østifterne var oprindelig navnet på et forsikringsselskab, der blev etableret som et gensidigt selskab i 1889

Landmand kigger udover mark

Østifterne Forsikring gs. blev især i 1980’erne og 1990’erne en vigtig spiller i den danske forsikringsbranche, specielt inden for privatforsikring og landbrugsforsikring. I 1990 blev Østifterne landsdækkende i forbindelse med etablering af et datterselskab i Jylland.

Den 1. januar 2000 fusionerede Østifterne Forsikring (med 110.000 kunder) med Nykredit Forsikring A/S (med 10.000 kunder) – og i dén forbindelse etableredes Østifterne, der råder over aktiver for godt 2 mia. kr. i form af en aktieandel på 1,63 % i Nykredit A/S og andre aktier og obligationer.

Østifterne er en forening med knap 300.000 medlemmer, som enten er kunder i Privatsikring eller kunder i Gjensidige, hvis kundeforholdet er etableret via et selskab i Nykredit koncernen.

Det er forrentningen af Østifternes aktiver, som Østifterne bruger til udbetaling af støtte til forskellige aktiviteter.

Kvinde tager grønt op fra jorden

Hvad er formålet?

Det er Østifternes formål, dels at medvirke til at opretholde og videreføre forsikringsaktiviteter i Nykredit koncernen, dels at have ejerskab og tage del i Nykredit koncernens virksomhed. Desuden er det et ønske at medvirke med støtte til skadeforebyggende aktiviteter, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter. Og ikke mindst at yde støtte til almennyttige formål.

 

De delegerede

Østifternes øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af 35 delegerede, som vælges af og blandt foreningens medlemmer. Der afholdes valg hvert år i et af landets fem regioner. Valgperioden for delegeretmedlemmer er således fem år.

Østifterne ledes af en bestyrelse, der er valgt blandt de delegerede. Den daglige ledelse varetages af en direktør.