Background image

Vi sætter omtanke på dagsordenen

Grundfortælling

Østifternes historie har været en del af Danmark siden 1889 - først som forsikringsselskab og fra år 2000 som uddelende forening. Denne historie har skabt mulighed for, at vi kan tilbyde økonomisk støtte og rygstød til sociale og forebyggende indsatser i Danmark.

Hvert år deler Østifterne midler ud til en bred vifte af almennyttige formål – både i civilsamfundet og som investeringer direkte ind i vores fælles velfærdssamfund. Vi støtter indsatser med fokus på medmenneskelighed, og hvor vi har omtanke for hinanden. Og vi gør det klogt. Sammen med seriøse aktører med hjertet på rette sted og til gavn for det enkelte menneske – og hele det danske samfund.

Ingen kan løse problemerne alene, men i Østifterne kan vi være den katalysator, der kobler jeres viden, drømme og ideer med vores faglighed, netværk og økonomi. Vi gør det sammen!

Lær mere om Østifterne i vores grundfortælling ved at klikke på knappen øverst eller ved at afspille videoen nedenfor.

Vores historie

Østifterne var oprindeligt navnet på et forsikringsselskab – Østifterne Forsikring Gs. -  der blev etableret som et gensidigt selskab i 1889. Østifterne Forsikring Gs. blev især i 1980’erne og 1990’erne en vigtig spiller i den danske forsikringsbranche, specielt inden for privatforsikring og landbrugsforsikring. I 1990 blev Østifterne landsdækkende i forbindelse med etablering af et datterselskab i Jylland.

Den 1. januar 2000 fusionerede Østifterne Forsikring (med 110.000 kunder) med Nykredit Forsikring A/S (med 10.000 kunder) – og i den forbindelse etableredes Østifterne, der råder over aktiver for godt 2 mia. kr. i form af en aktieandel på 1,63 % i Nykredit A/S og andre aktier og obligationer.

Østifterne er en forening med knap 300.000 medlemmer, som enten er kunder i Privatsikring eller kunder i Gjensidige, hvis kundeforholdet er etableret via et selskab i Nykredit koncernen.

Det er forrentningen af Østifternes aktiver, som Østifterne bruger til udbetaling af støtte til forskellige aktiviteter.

Landmand kigger udover mark

Hvad er Østifternes formål?

Det er Østifternes formål, dels at medvirke til at opretholde og videreføre forsikringsaktiviteter i Nykredit koncernen, dels at have ejerskab og tage del i Nykredit koncernens virksomhed. Desuden er det et ønske at medvirke med støtte til skadeforebyggende aktiviteter, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter. Og ikke mindst at yde støtte til almennyttige formål.

Østifternes øverste myndighed

Østifternes øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af 35 delegerede, som vælges af og blandt foreningens medlemmer. Der afholdes valg hvert år i et af landets fem regioner. Valgperioden for delegeretmedlemmer er således fem år.

Østifterne ledes af en bestyrelse, der er valgt blandt de delegerede. Den daglige ledelse varetages af en direktør.

Kvinde tager grønt op fra jorden