Generelle betingelser for større bevillinger

Her kan du læse om vores generelle betingelser for større bevillinger

Du vil ved positiv tilkendegivelse om bevilling modtage en mail fra Østifterne. Her vil du kunne læse, om der er hvilke betingelser der er knyttet til bevillingen og hvilken projektchef du er tilknyttet.

Før projekt start bedes du sende et relevant billede og logo samt en kort tekst (max 10 linjer) til brug for omtale af projektet på Østifternes hjemmeside.

Når du kommunikerer omkring projektet bedes du bruge Østifternes officielle logo, ligeledes tagge Østifternes officielle So-Me-kanaler. Brugen af citater skal godkendes af Østifterne.

Østifterne har to bestyrelsesmøder om året optil, hvilke der forventes en statusrapport. Statusrapporten indeholder både en status med vigtigste resultater, læring, forankringsstatus og evt. fremtidsscenarie samt en budget opfølgning og skal senest være i hånde 1. marts og 1. september, hvert år. Statusrapporten sendes til den tilknyttede projektchef og administrativ medarbejder Vanja Milosevic (vami@oestifterne.dk).  

Slutrapport samt afsluttende regnskab indsendes senest 3 måneder efter endt projektperiode.

Ved ønske om ændring i fordeling af budgetposter, tidsplan eller andet ift. den oprindelige projektplan, send venligt en ændringsanmodning. En revideret projekt- og tidsplan og et revideret budget ligeledes indsendes. Alle ændringer skal godkendes skriftligt af Østifterne. Dette skal sendes til tilknyttet projektchef samt til administrativ medarbejder Vanja Milosevic (vami@oestifterne.dk). Ligeledes bør disse ændringer omtales i status- og slutrapport.

Benyt venligst Østifternes skabeloner til statusrapporter, slutrapport, ændringsanmodninger og udbetalingsanmodning. Skabelonerne samt Østifternes logo er at finde nederst på siden.

 

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os:

Blyant

Skabeloner

Klik her for at hente skabelonen til statusrapporten. 

Klik her for at hente skabelonen til slutrapporten.

Klik her for at hente skabelonen til udbetalingsanmodningen.

Klik her for at hente skabelonen til ændringsanmodningen.

Klik her for at hente Østifternes logo.