Generelle betingelser for større bevillinger

Her kan du læse om vores generelle betingelser for større bevillinger

Du vil ved positiv tilkendegivelse om bevilling modtage en mail fra Østifternes fondssystem. Her vil du kunne læse, om der er særlige betingelser knyttet til bevillingen, evt. kontaktperson, og om projektet er af en karakter, længde og/eller budgetniveau, som gør, at betingelserne beskrevet nedenfor træder i kraft:

  • Du bedes sende et relevant billede til brug for omtale på Østifterne hjemmeside
  • Du er velkommen til at benytte Østifternes logo. Du finder logoet her.
  • Østifterne har fem bestyrelsesmøder om året, optil hvilke der forventes en status tilsendt på mail til vami@oestifterne.dk. Mailen skal være Østifterne i hænde senest tre uger før møderne og udgøre maks. en halv A4 side. Datoer for møderne kan løbende findes her: 2022: 27. januar, 6. april, 19. maj, 25. august og 24. november
  • Er projektet flerårigt, anmodes om udbetaling efter ratefordeling beskrevet i ansøgningen eller aftalt separat. Anmodningen sendes til din kontaktperson med oplysning om jnr., beløb og evt. kontonummer (hvis ikke oplyst i forbindelse med ansøgning)
  • Der aflægges kun regnskab ved projektets afslutning (medmindre andet er aftalt/efterspørges). Sammen med regnskabet sendes afrapporteringsnotat med vigtigste resultater, læring, forankringsstatus og evt. fremtidsscenarie. Afrapporteringen er på mellem 2 og 10 sider afhængig af behov og indhold
  • Ved ønske om ændring i fordeling af budgetposter, tidsplan eller andet ift. den oprindelige projektplan, tages kontakt til din kontaktperson, mhp. evt. aftale omkring dette

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os: