God start på familielivet

I samarbejde med Mary Fonden, Center for Mindfulness på Aarhus Universitet og Amager og Hvidovre Hospital, udvikles en udvidet indsats i forhold til sårbare gravide og deres familier

Sammen om hinanden

Østifterne har sammen med Boligselskabet Boliggården, Konradi - liv i og mellem husene og SSP Helsingør startet en indsats i tre boligområder i Helsingør med henblik på at give børn og unge ansvar og muligheder i eget liv