Hvem er Østifterne?

Østifterne er en forening med knap 300.000 medlemmer, som enten er kunder i Privatsikring eller kunder i Gjensidige, hvis kundeforholdet er etableret via et selskab i Nykredit koncernen.

Østifterne forbereder fordobling af uddelingsniveauet

Væksten i den filantropiske forening Østifternes årlige uddelinger har været markant de senere år, og den samlede uddelingssum vil i de kommende år tage yderligere et gevaldigt spring opad