Skadeforebyggelse

Her samler vi alle vores projekter omkring skadeforebyggelse

Privatsikring

Læs mere om den nye alliance mellem Nykredit, SparNord, Lokale Pengeinstitutter og Codan har til formål at skabe Danmarks stærkeste bankassurance alliance

Læs mere om projektet

Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

Læs mere om projektet

CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning

Læs mere om projektet

Giv Liv i Forening

Giv Liv i Forening er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne

Læs mere om projektet

Hjerteredder - Hjertestarterprisen

Østifterne har siden 2006 sponseret den årlige uddeling af Hjertestartpriser til personer, der har ydet en indsats, som har reddet menneskeliv

Læs mere om projektet

Værdiredning ved større bygningsbrande

Østifterne og brancheorganisationen Forsikring & Pension finansierer i 2020-2021 et forsknings- og udviklingsprojekt

Læs mere om projektet

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Læs mere om projektet

Tidligere projekter

Her samler vi vores tidligere projekter om skadeforebyggelse

Danmark Redder Liv

Danmark Redder Liv er et førstehjælpsprojekt i Region Sjælland og Region Syddanmark. Gennem alarmcentralen alarmeres de tre nærmeste førstehjælpere ved hjælp af en App

Læs mere om projektet

Boligpakkekonceptet

Østifterne har gennem en årrække tilbudt kunder i Gjensidige og Nykredit Forsikring muligheden for gratis at få udskiftet låsene i boligen ved ejerskifte

Læs mere om projektet

Sikkerpå2Hjul

Østifterne bidrager til at sikre gratis kurser til nye motorcykelejere, med det formål at antallet af trafikulykker mindskes mest muligt

Læs mere om projektet

LAR-guide (Lokal Afledning af Regnvand) - AlmenNet

Der er udviklet en guide, der klæder landets almene boligorganisationer på til at kunne arbejde med LAR-løsninger i relevante afdelinger

Læs mere om projektet

Projekt "Reduktion af oversvømmelsesrisiko"

I samarbejde med ingeniørfirmaet NIRAS er der ydet støtte til et pilotprojekt, der har til formål at reducere den oversvømmelsesrisiko, som er øget de senere år bl.a. på grund af kloakkernes manglende kapacitet. De klimatiske ændringer har forstærket behovet for en sådan aktivitet

Læs mere om projektet

Sanering og genanvendelse af tiloversblevne landbrugsbygninger (S&G)

Det overordnede mål for Videncentret for Landbrugs projekt ”S&G” er fjernelsen af den store mængde overflødiggjorte og ikke bevaringsværdige bygninger for at give ”rum til udvikling” som en vigtig brik til det åbne lands planlægning

Læs mere om projektet

Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Læs mere om projektet

Rødding Frivillige Brandværn - Mobilt lysanlæg

Østifterne har støttet et mobilt lysanlæg til Rødding Frivillige Brandværn

Læs mere om projektet