Skadeforebyggelse

Her samler vi alle vores projekter omkring skadeforebyggelse

Privatsikring

Østifterne og Privatsikring er gået sammen for at skabe større sikkerhed i hverdagen

Privatsikring - Bankalliance

Den nye alliance mellem Nykredit, SparNord, Lokale Pengeinstitutter og Codan har til formål at skabe Danmarks stærkeste bankassurance alliance

Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning

Giv Liv i Forening

Giv Liv i Forening er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne

Hjerteredder - Hjertestarterprisen

Østifterne har siden 2006 sponseret den årlige uddeling af Hjertestartpriser til personer, der har ydet en indsats, som har reddet menneskeliv

Værdiredning ved større bygningsbrande

Østifterne og brancheorganisationen Forsikring & Pension finansierer i 2020-2021 et forsknings- og udviklingsprojekt

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Sikkerpå2Hjul

Østifterne bidrager til at sikre gratis kurser til nye motorcykelejere, med det formål at antallet af trafikulykker mindskes mest muligt

LAR-guide (Lokal Afledning af Regnvand) - AlmenNet

Der er udviklet en guide, der klæder landets almene boligorganisationer på til at kunne arbejde med LAR-løsninger i relevante afdelinger

Projekt "Reduktion af oversvømmelsesrisiko"

I samarbejde med ingeniørfirmaet NIRAS er der ydet støtte til et pilotprojekt, der har til formål at reducere den oversvømmelsesrisiko, som er øget de senere år bl.a. på grund af kloakkernes manglende kapacitet. De klimatiske ændringer har forstærket behovet for en sådan aktivitet

Sanering og genanvendelse af tiloversblevne landbrugsbygninger (S&G)

Det overordnede mål for Videncentret for Landbrugs projekt ”S&G” er fjernelsen af den store mængde overflødiggjorte og ikke-bevaringsværdige bygninger for at give ”rum til udvikling” som en vigtig brik til det åbne lands planlægning

Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Rødding Frivillige Brandværn

Østifterne har støttet et mobilt lysanlæg til Rødding Frivillige Brandværn