LAR-guide (Lokal Afledning af Regnvand) - AlmenNet

Der er udviklet en guide, der klæder landets almene boligorganisationer på til at kunne arbejde med LAR-løsninger i relevante afdelinger.

Der er udviklet en guide, der klæder landets almene boligorganisationer på til at kunne arbejde med LAR-løsninger i relevante afdelinger. Klimaforandringerne betyder ændrede nedbørssituationer, større risiko for skybrud, stigende grundvandsstand, højere vandstand i havet og større risiko for stormflod. Et stort antal almene boligafdelinger er på forskellig vis udsatte for disse nye udfordringer. Disse udfordringer kan ikke klares alene ved at udbygge kloaknettet, montere højtvandsslukker, pumper etc. Begrebet LAR dækker over et spektrum af muligheder for hel eller delvis afkobling fra kloaknettet, forsinkelse af regnvandet samt en række forskellige muligheder for udformning. Løsningen af disse udformninger kræver nye samarbejdsrelationer mellem boligorganisationerne som grundejere, kommunerne som myndigheder og forsyningsselskaberne, som skal sørge for den tilstrækkelige kloakering.

Læs mere om AlmenNet

Kom godt videre

Danmark Redder Liv

Danmark Redder Liv er et førstehjælpsprojekt i Region Sjælland og Region Syddanmark. Gennem alarmcentralen alarmeres de tre nærmeste førstehjælpere ved hjælp af en App

Læs mere om projektet

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Læs mere om projektet

Boligpakkekonceptet

Østifterne har gennem en årrække tilbudt kunder i Gjensidige og Nykredit Forsikring muligheden for gratis at få udskiftet låsene i boligen ved ejerskifte

Læs mere om projektet

Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Læs mere om projektet

Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

Læs mere om projektet

CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning

Læs mere om projektet