Giv Liv i Forening

Giv Liv i Forening er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne

Giv Liv i Forening er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne. Formålet med projektet er at uddanne et korps af 500 frivillige Giv Liv instruktører samt at i alt 40.000 personer (trænere og frivillige) gennemfører et Hjerteredderkursus over en fem årig periode. Potentialet findes i DGI’s 6.300 foreninger, som har 100.000 frivillige, der er i kontakt med ca. 1,5 mio. foreningsmedlemmer. Dette svarer til ¼ af Danmarks befolkning. Uddannelsen af Giv Liv instruktører varer to dage, og varetages af Dansk Råd for Genoplivning, og instruktørerne certificeres og forpligter sig til, at undervise minimum 100 personer.

Læs mere om hjerteredderkurset

Kom godt videre

Danmark Redder Liv

Danmark Redder Liv er et førstehjælpsprojekt i Region Sjælland og Region Syddanmark. Gennem alarmcentralen alarmeres de tre nærmeste førstehjælpere ved hjælp af en App

Læs mere om projektet

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Læs mere om projektet

Boligpakkekonceptet

Østifterne har gennem en årrække tilbudt kunder i Gjensidige og Nykredit Forsikring muligheden for gratis at få udskiftet låsene i boligen ved ejerskifte

Læs mere om projektet

Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Læs mere om projektet

Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

Læs mere om projektet

CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning

Læs mere om projektet