Giv Liv i Forening

Giv Liv i Forening er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne

Giv Liv i Forening er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne. Formålet med projektet er at uddanne et korps af 500 frivillige Giv Liv instruktører samt at i alt 40.000 personer (trænere og frivillige) gennemfører et Hjerteredderkursus over en fem årig periode. Potentialet findes i DGI’s 6.300 foreninger, som har 100.000 frivillige, der er i kontakt med ca. 1,5 mio. foreningsmedlemmer. Dette svarer til ¼ af Danmarks befolkning. Uddannelsen af Giv Liv instruktører varer to dage, og varetages af Dansk Råd for Genoplivning, og instruktørerne certificeres og forpligter sig til, at undervise minimum 100 personer.

Læs mere om hjerteredderkurset

Kom godt videre

Giv Liv i Forening

Giv Liv i Forening er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Hjerteredder - Hjertestarterprisen

Østifterne har siden 2006 sponseret den årlige uddeling af Hjertestartpriser til personer, der har ydet en indsats, som har reddet menneskeliv

Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning