En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler. Undervisningskonceptet blev testet i 2017 i et pilotforsøg, der også var støttet af Østifterne. Formålet med undervisningskonceptet er at nedbringe antallet af ulykker blandt unge i landbruget og at ændre holdningen til arbejdsmiljø og sikkerhed blandt den kommende arbejdskraft i landbruget. Undervisningen i sikkerhed koordineres af SEGES og Gjensidige står for undervisning om forsikring.

Læs mere om SEGES

Kom godt videre

Danmark Redder Liv

Danmark Redder Liv er et førstehjælpsprojekt i Region Sjælland og Region Syddanmark. Gennem alarmcentralen alarmeres de tre nærmeste førstehjælpere ved hjælp af en App

Læs mere om projektet

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Læs mere om projektet

Boligpakkekonceptet

Østifterne har gennem en årrække tilbudt kunder i Gjensidige og Nykredit Forsikring muligheden for gratis at få udskiftet låsene i boligen ved ejerskifte

Læs mere om projektet

Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Læs mere om projektet

Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

Læs mere om projektet

CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning

Læs mere om projektet