Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Dette projekt, har Østifterne som enesponsor.
Projektet er forestået af Nykredit Forsikring A/S, der bl.a. har samarbejdet med DBI (Dansk Brandteknisk Institut).

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier.
Der er i forbindelse med projektet bl.a. udarbejdet særlige ”brandsynslister” til beboelsesejendomme, ligesom en række beboelsesejendomme er blevet besigtiget med henblik på brandforebyggelse.

Det er det økonomisk største projekt, Foreningen Østifterne hidtil har ydet støtte til, og det er forventningen, at projektet er med til at styrke Nykredit Forsikrings rolle på ejendomsmarkedet.

I nær sammenhæng med projekt ”Brandsikker Bolig” har Østifterne ligeledes støttet projekt Ejendomstjek med økonomisk støtte til skadeforebyggende besigtigelser til kunder i Nykredit Forsikring A/S og projekt ”Uddannelse i Sikkerhed”, hvor der i forbindelse med temaet ”sikkerhed i beboelsesejendomme” blev afholdt kurser for ejendomsfunktionærer i boligselskaber og beboelsesejendomme, for at der kunne opnås større indblik i, hvorledes skader opstår, og hvad der kan gøres for at undgå skader.

Der har været stor interesse fra boligselskaberne for at høre om og bruge erfaringer fra projektet.

Kom godt videre

Danmark Redder Liv

Danmark Redder Liv er et førstehjælpsprojekt i Region Sjælland og Region Syddanmark. Gennem alarmcentralen alarmeres de tre nærmeste førstehjælpere ved hjælp af en App

Læs mere om projektet

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Læs mere om projektet

Boligpakkekonceptet

Østifterne har gennem en årrække tilbudt kunder i Gjensidige og Nykredit Forsikring muligheden for gratis at få udskiftet låsene i boligen ved ejerskifte

Læs mere om projektet

Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Læs mere om projektet

Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

Læs mere om projektet

CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning

Læs mere om projektet