Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække, i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Dette projekt har Østifterne som enesponsor. Projektet er forestået af Nykredit Forsikring A/S, der bl.a. har samarbejdet med DBI (Dansk Brandteknisk Institut).

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække, i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier. 

Der er i forbindelse med projektet bl.a. udarbejdet særlige ”brandsynslister” til beboelsesejendomme, ligesom en række beboelsesejendomme er blevet besigtiget med henblik på brandforebyggelse.

Det er det økonomisk største projekt, Foreningen Østifterne hidtil har ydet støtte til, og det er forventningen, at projektet er med til at styrke Nykredit Forsikrings rolle på ejendomsmarkedet.

I nær sammenhæng med projekt ”Brandsikker Bolig” har Østifterne ligeledes støttet projekt Ejendomstjek, med økonomisk støtte til skadeforebyggende besigtigelser til kunder i Nykredit Forsikring A/S. 

Projektet ”Uddannelse i Sikkerhed” er ligeledes støttet. Projektet afholdte i forbindelse med temaet ”sikkerhed i beboelsesejendomme” kurser for ejendomsfunktionærer i boligselskaber og beboelsesejendomme, for at der kunne opnås større indblik i, hvorledes skader opstår og hvad der kan gøres for at undgå skader.

Der har været stor interesse fra boligselskaberne for at høre om og bruge erfaringer fra projektet.

Kom godt videre

Giv Liv i Forening

Giv Liv i Forening er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Hjerteredder - Hjertestarterprisen

Østifterne har siden 2006 sponseret den årlige uddeling af Hjertestartpriser til personer, der har ydet en indsats, som har reddet menneskeliv

Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning