Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

Østifterne de sidste par år støttet Diabetesforeningens oplysningskampagne omkring opsporing og forebyggelse af type 2-diabetes.

Diabetes er en sygdom i hastig vækst og i dag er 252.000 danskere diagnosticerede med type 2-diabetes, hvilket er en tredobling over de sidste 20 år. Yderligere anslås det, at 76.000 har diabetes uden at vide det. Udiagnosticeret diabetes øger markant risikoen for udvikling af følgesygdomme som hjertekarsygdomme, nyresvigt og amputationer.

Formålet med kampagnen i 2022 er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til lægebesøg, behandling, ændring af livsstil samt at øge kendskabet til risikofaktorerne og viden om sygdommen, herunder de alvorlige følgesygdomme.

Kampagnen gennemføres som en større oplysnings- og formidlingsindsats på kampagnesitet på DIABETES.DK, på diverse digitale platforme og medier, i radiospots og bannerannoncer m.v., desuden vil foreningens sundhedsbus turnere rundt i landets 20 største byer. I sundhedsbussen udleveres hjemmetestkits, foretages risikotest, måles blodsukker og der vil være en sygeplejerske tilstede, som kan rådgive om målingerne og opfordre til lægebesøg, hvis dette skønnes nødvendigt.

Læs mere om diabetesforeningen

 

(Billedet er taget af fotograf: Nils Meilvang)

Kom godt videre

Danmark Redder Liv

Danmark Redder Liv er et førstehjælpsprojekt i Region Sjælland og Region Syddanmark. Gennem alarmcentralen alarmeres de tre nærmeste førstehjælpere ved hjælp af en App

Læs mere om projektet

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Læs mere om projektet

Boligpakkekonceptet

Østifterne har gennem en årrække tilbudt kunder i Gjensidige og Nykredit Forsikring muligheden for gratis at få udskiftet låsene i boligen ved ejerskifte

Læs mere om projektet

Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Læs mere om projektet

Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

Læs mere om projektet

CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning

Læs mere om projektet