Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

Østifterne de sidste par år støttet Diabetesforeningens oplysningskampagne omkring opsporing og forebyggelse af type 2-diabetes.

Diabetes er en sygdom i hastig vækst og i dag er 252.000 danskere diagnosticerede med type 2-diabetes, hvilket er en tredobling over de sidste 20 år. Yderligere anslås det, at 76.000 har diabetes uden at vide det. Udiagnosticeret diabetes øger markant risikoen for udvikling af følgesygdomme som hjertekarsygdomme, nyresvigt og amputationer.

Formålet med kampagnen i 2022 er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til lægebesøg, behandling, ændring af livsstil samt at øge kendskabet til risikofaktorerne og viden om sygdommen, herunder de alvorlige følgesygdomme.

Kampagnen gennemføres som en større oplysnings- og formidlingsindsats på kampagnesitet på DIABETES.DK, på diverse digitale platforme og medier, i radiospots og bannerannoncer m.v., desuden vil foreningens sundhedsbus turnere rundt i landets 20 største byer. I sundhedsbussen udleveres hjemmetestkits, foretages risikotest, måles blodsukker og der vil være en sygeplejerske tilstede, som kan rådgive om målingerne og opfordre til lægebesøg, hvis dette skønnes nødvendigt.

Læs mere om diabetesforeningen

Billedet er taget af fotograf Nils Meilvang

Kom godt videre

Giv Liv i Forening

Giv Liv i Forening er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Hjerteredder - Hjertestarterprisen

Østifterne har siden 2006 sponseret den årlige uddeling af Hjertestartpriser til personer, der har ydet en indsats, som har reddet menneskeliv

Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning