CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning

Oversvømmelser har store konsekvenser for befolkningen i udsatte områder. CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning.

Center for Oversvømmelsesbeskyttelse indeholder et fysisk miljø, hvor det er muligt at simulere forskellige vandhøjder og situationer, ligeledes er der træningsfacilitet for professionelle og frivillige fra byer, kommuner, virksomheder, foreninger og beredskaber, fra både Danmark og resten af verden. Det er en testplatform, hvor virksomheder og eksperter har mulighed for at udstille og udbrede eksisterende løsninger samt udvikle og afprøve nye løsninger og teorier.

Testcenteret udbyder forskellige typer kurser og testforløb målrettet borgere i udsatte områder, grundejerforeninger og ressourcepersoner, ansatte i redningsberedskabet, kommuner og virksomheder. Den overordnede målsætning er et stærkt beredskab, hvor viden og gennemtestede løsninger bruges til at klæde flere aktører på, til bedre at forebygge og håndtere oversvømmelser i forbindelse med fx skybrud og stormflod.

Læs mere om CORO

Kom godt videre

Giv Liv i Forening

Giv Liv i Forening er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Hjerteredder - Hjertestarterprisen

Østifterne har siden 2006 sponseret den årlige uddeling af Hjertestartpriser til personer, der har ydet en indsats, som har reddet menneskeliv

Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning