CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning

Oversvømmelser har store konsekvenser for befolkningen i udsatte områder. CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning.

Center for Oversvømmelsesbeskyttelse indeholder et fysisk miljø, hvor det er muligt at simulere forskellige vandhøjder og situationer, ligeledes er der træningsfacilitet for professionelle og frivillige fra byer, kommuner, virksomheder, foreninger og beredskaber, fra både Danmark og resten af verden. Det er en testplatform, hvor virksomheder og eksperter har mulighed for at udstille og udbrede eksisterende løsninger samt udvikle og afprøve nye løsninger og teorier.

Testcenteret udbyder forskellige typer kurser og testforløb målrettet borgere i udsatte områder, grundejerforeninger og ressourcepersoner, ansatte i redningsberedskabet, kommuner og virksomheder. Den overordnede målsætning er et stærkt beredskab, hvor viden og gennemtestede løsninger bruges til at klæde flere aktører på, til bedre at forebygge og håndtere oversvømmelser i forbindelse med fx skybrud og stormflod.

Læs mere om CORO

Kom godt videre

Danmark Redder Liv

Danmark Redder Liv er et førstehjælpsprojekt i Region Sjælland og Region Syddanmark. Gennem alarmcentralen alarmeres de tre nærmeste førstehjælpere ved hjælp af en App

Læs mere om projektet

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Læs mere om projektet

Boligpakkekonceptet

Østifterne har gennem en årrække tilbudt kunder i Gjensidige og Nykredit Forsikring muligheden for gratis at få udskiftet låsene i boligen ved ejerskifte

Læs mere om projektet

Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Læs mere om projektet

Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

Læs mere om projektet

CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning

Læs mere om projektet