Øvrige

Her samler vi alle vores øvrige projekter

Frivilligcenter SR-Bistand

Frivilligcenter SR-Bistand er en frivillig, social forening, som yder gratis og professionel bistand til mennesker samt inspiration og støtte til lokale foreninger

#DetStarterMedMusikken - Helikopteren

#DetStarterMedMusikken arbejder for at hjælpe unge under 30 år, der lever på kanten af samfundet, bl.a. kriminelle unge, tilbage på rette spor

Tænketanken Perspektiv

Tænketanken Perspektiv har undersøgt indsattes uddannelsesønsker og -muligheder under afsoning

Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk åbnede for onlinerådgivning under corona-nedlukningen i foråret 2020, og ønsker nu at fortsætte samt udvide onlinerådgivningen

WeShelter

Organisationen arbejder for at skabe forståelse for hjemløse og udsatte menneskers situation

Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri, Landsforeningen for pårørende, arbejder for at skabe bedre vilkår og en nemmere hverdag for pårørende til en person, der har en psykisk sygdom

Landbrug & Fødevarer - Fastholdelse af forulykkede i landbruget

Projektet har til formål at sætte fokus på, hvordan det er muligt fortsat at være beskæftiget i landbruget trods nedsat funktionsevne

EXIST

EXIST er en Night Light Café og oplysningsvirksomhed om indsatsen mod menneskehandel i Danmark

Koncept X

Østifterne, Café Exit og Kriminalforsorgen samarbejder om at inddrage indsatte i tilrettelæggelsen af deres afsoning for at sikre uddannelse og trivsel

FremtidsBygger

Projektet arbejder på at udvikle nye arbejdsmarkedsrettede indsatser, der vil hjælpe unge flygtninge i uddannelse og job

Tvilling

Projektet ønsker at øge ansættelse af flygtningekvinder i IGU-stillinger på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser

9-årige helte

Tvillingedrengene Gustav og Oliver fik hver 5.000 kr. af Østifterne, da de slukkede en brand i deres stråtækte hus

Livreddende førstehjælp på Herningvej

Tre trafikanter gav livreddende førstehjælp til en 56 årig bilist, der fik hjertestop og faldt sammen over rattet