Tvilling

Projektet ønsker at øge ansættelse af flygtningekvinder i IGU-stillinger på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser

Tvilling er et samarbejde mellem Foreningen Nydansker og Østifterne. Projektet ønsker med ansættelse af flygtningekvinder i IGU-stillinger på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser, at skabe både økonomiske gevinster for kommunerne og øge integrationen af flygtningekvinder på arbejdsmarkedet. De kommende år byder på et voksende behov for uddannede social- og sundhedshjælpere, og IGU-ansatte vil, efter afsluttet IGU-forløb, kunne optages på en relevant faglig uddannelse. Hvilket i sidste ende bl.a. vil skabe øgede skatteindtægter og øget beskæftigelse blandt flygtningekvinder.

Læs mere om Foreningen Nydansker

Kom godt videre

Koncept X

Østifterne, Café Exit og Kriminalforsorgen samarbejder om at inddrage indsatte i tilrettelæggelsen af deres afsoning for at sikre uddannelse og trivsel

Læs for Livet

Østifterne støtter Læs for Livet, som etablerer biblioteker på institutioner

FremtidsBygger

Projektet arbejder på at udvikle nye arbejdsmarkedsrettede indsatser, der vil hjælpe unge flygtninge i uddannelse og job

Tvilling

Projektet ønsker at øge ansættelse af flygtningekvinder i IGU-stillinger på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser

9-årige helte

Tvillingedrengene Gustav og Oliver fik hver 5.000 kr. af Østifterne, da de slukkede en brand i deres stråtækte hus

Livreddende førstehjælp på Herningvej

Tre trafikanter gav livreddende førstehjælp til en 56 årig bilist, der fik hjertestop og faldt sammen over rattet