#DetStarterMedMusikken - Helikopteren

#DetStarterMedMusikken arbejder for at hjælpe unge under 30 år, der lever på kanten af samfundet, bl.a. kriminelle unge, tilbage på rette spor

#detstartermedmusikken arbejder for at hjælpe unge under 30 år, der lever på kanten af samfundet, bl.a. kriminelle unge, tilbage på rette spor. #detstartermedmusikkens sociale projekt Helikopteren er målrettet specifikt mod udsatte kriminelle og kriminalitetstruede unge. Formålet med Helikopteren er at bygge bro mellem udsatte borgere og eksisterende tilbud. Helikopteren skaber kontakt til udsatte unge i alderen 14-30 år, samt deres pårørende, og yder den nødvendige støtte og rådgivning, så udsatte unge kan få den hjælp, de har brug for. Gennem en række indsatser og kreative aktiviteter som fx musikalske workshops, bliver de unge inviteret in i nye positive fællesskaber, de kan spejle sig i, hvor deres sociale baggrund er irrelevant. #detstartermedmusikken bygger bro mellem de unge og det øvrige samfund, opbygger de unges selvtillid og selvværd og bringer dem i kontakt med andre unge.

Mange udsatte kriminalitetsberørte unge falder mellem to stole. Det sker oftest i deres forsøg på at rejse sig igen efter et ophold på en døgninstitution, en afsoning, varetægtsfængsling eller lignende. Der er et stort behov for, at disse udsatte kriminalitetstruede unge mennesker hjælpes med at danne et overblik over deres liv, få den rette støtte og rådgivning til, hvad de har brug for hjælp til, så deres tilværelse og bruddet med de negative mønstre bliver håndterbare. Ofte føler forældrene til de unge kriminelle/kriminalitetstruede unge sig rådvilde og ved ikke, hvad de skal gøre eller, hvor de kan henvende sig. Forældrene føler sig ofte overladt til sig selv og fortabte i en situation, de frygter kan stemple dem som dårlige forældre.

Helikopteren er et korps af et professionelt netværk, der skal linke den udsatte unge til rette aktører i et system (kriminalforsorgen, SSP, kommune, sagsbehandler, skole, virksomheder, den unges eget netværk og familie m.v.), som den unge har svært ved at navigere i og finde frem til. Helikopteren synliggør og skaber et overblik over, hvordan de udsatte unge kan transformere deres liv til gavn for dem selv og samfundet; vejleder dem til et bedre liv socialt, økonomisk og menneskeligt.

Læs mere om Helikopteren her

Kom godt videre

Koncept X

Østifterne, Café Exit og Kriminalforsorgen samarbejder om at inddrage indsatte i tilrettelæggelsen af deres afsoning for at sikre uddannelse og trivsel

#DetStarterMedMusikken - Helikopteren

#DetStarterMedMusikken arbejder for at hjælpe unge under 30 år, der lever på kanten af samfundet, bl.a. kriminelle unge, tilbage på rette spor

Tænketanken Perspektiv

Tænketanken Perspektiv har undersøgt indsattes uddannelsesønsker og -muligheder under afsoning

Tvilling

Projektet ønsker at øge ansættelse af flygtningekvinder i IGU-stillinger på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser

9-årige helte

Tvillingedrengene Gustav og Oliver fik hver 5.000 kr. af Østifterne, da de slukkede en brand i deres stråtækte hus

Livreddende førstehjælp på Herningvej

Tre trafikanter gav livreddende førstehjælp til en 56 årig bilist, der fik hjertestop og faldt sammen over rattet