Uddannelse

Her samler vi alle vores projekter omkring uddannelse

Amnesty - MIN VERDEN - VORES VERDEN

Som global menneskerettighedsbevægelse er det en af Amnestys vigtigste opgaver, at der tilbydes undervisning i menneskerettighederne til målgrupper i både det globale nord og syd

Mælkebøttecentret

Mælkebøttecentret er en kombination af aktivitetscenter/værested for børn og unge og krisecenter/døgnafdeling til anbringelse af socialt udsatte børn og unge

I fodsporet på den ældre sårbare patient

Projektet samarbejder med OUH og undersøger hvordan den ældre medicinske patient oplever overgangen fra hjem til hospital og omvendt

Social ulighed i sundhed blandt etniske minoriteter

Projektets formål er at fremskaffe viden, der kan forbedre kommunikationen mellem patienter med indvandrerbaggrund og det sundhedsfaglige personale

KFUM Idræt - TEAM UP

Projektet vil gå nye veje for at finde ud af, hvad der giver mening for de 15 – 20-årige pigers trivsel på ungdomsuddannelserne

HackYourFuture

HackYourFuture uddanner udsatte grupper i webudvikling med det formål at hjælpe de udsatte

"Hvor F*^#K er demokratiet"

Et samarbejde med TV 2 Kosmopol og Lakserytteren bliver der produceret seks programmer, som går tæt på demokratiet op til det kommende folketingsvalg

Sundhedsfagligt introduktionsforløb til tolke

Østifterne støtter Indvandrermedicinsk Kliniks forløb, hvor tolke gives et introforløb

Sorgpilotuddannelse

Østifterne har støttet en kvinde fra Nykøbing Falster til at tage uddannelsen som sorgpilot