Social ulighed i sundhed blandt etniske minoriteter

Projektets formål er at fremskaffe viden, der kan forbedre kommunikationen mellem patienter med indvandrerbaggrund og det sundhedsfaglige personale

Projektets formål er at fremskaffe viden, der kan forbedre kommunikationen mellem patienter med indvandrerbaggrund og det sundhedsfaglige personale. Det overordnede mål er i den forbindelse at udvikle vejledninger og anbefalinger, der kan styrke de kommunikative processer i det flersproglige møde i sundhedsvæsenet over hele landet.

Som patient med indvandrerbaggrund kan der være helt særlige udfordringer forbundet med mødet med det danske sundhedsvæsen. Traumatiserende oplevelser i hjemlandet, mødet med en ny og ukendt kultur og sproglige udfordringer er blot nogle af mange mulige faktorer, der ikke kan siges at facilitere mødet, men som er grundvilkår, der ofte bringes med ind i det.

Internationale studier viser, at ulighed i sundhed ofte er forbundet med begrænsede sprogfærdigheder blandt borgere med indvandrerbaggrund. Der kan opstå misforståelser i forhold til diagnose og behandling, og sprogbarriererne kan også på anden vis få konsekvenser i relation til ”Patienten først”, da de ofte afstedkommer fordomme blandt det sundhedsfaglige personale.

Projektet bliver gennemført i tæt samarbejde med professionelle tolke og på baggrund af særligt grundige etiske overvejelser. Projektet inkluderer både et patient- og sundhedsprofessionelt perspektiv på sprogets indflydelse på ulighed i sundhed, og det vil kunne bidrage med viden til et overset forskningsfelt.

Kom godt videre

Børn og unge som pårørende

Et samarbejde om udvikling af undervisningsmateriale til fagprofessionelle, som skal klæde dem på til at hjælpe børn og unge med syge forældre

"Hvor F*^#K er demokratiet"

Et samarbejde med TV 2 Kosmopol og Lakserytteren bliver der produceret seks programmer, som går tæt på demokratiet op til det kommende folketingsvalg

Sundhedsfagligt introduktionsforløb til tolke

Østifterne støtter Indvandrermedicinsk Kliniks forløb, hvor tolke gives et introforløb

Sorgpilotuddannelse

Østifterne har støttet en kvinde fra Nykøbing Falster til at tage uddannelsen som sorgpilot

KFUM Idræt - TEAM UP

Projektet vil gå nye veje for at finde ud af, hvad der giver mening for de 15 – 20-årige pigers trivsel på ungdomsuddannelserne

Social ulighed i sundhed blandt etniske minoriteter

Projektets formål er at fremskaffe viden, der kan forbedre kommunikationen mellem patienter med indvandrerbaggrund og det sundhedsfaglige personale