KFUM Idræt - TEAM UP

Projektet vil gå nye veje for at finde ud af, hvad der giver mening for de 15 – 20-årige pigers trivsel på ungdomsuddannelserne

Mange unge har ikke idræt/bevægelse som en naturlig del af deres hverdag og ca. hver ottende erhvervsskoleelev oplever dagligt at være ked af det, irritabel eller nervøs. Dette gælder særligt pigerne.

KFUMs projekt TEAM UP vil inddrage pigerne i processen og på den måde blive klogere på deres vaner, måder at være sammen på, trivsel og sundhed, samtidig med, at der opbygges en gensidig respekt og relation, som er med til at forankre forandringen på lang sigt. 

Projektet vil således udvikle en metode til at sikre fremtidige aktive og sunde fællesskaber baseret på målgruppens egne præferencer og udgangspunkt, som kan være en anbefaling i vejen ud af mistrivsel.

Der vil blive etableret tilbud med fysisk aktivitet, i samskabelse med de piger, som har udfordringer med deres mentale sundhed, og som for eksempel ikke selv finder vejen ind i idrætten, har været idrætsaktive men er stoppet, har oplevet at blive ekskluderet i deres idræt eller træner selv men har svært ved at finde motivationen til det. 

Læs mere om TEAM UP

Kom godt videre

Børn og unge som pårørende

Et samarbejde om udvikling af undervisningsmateriale til fagprofessionelle, som skal klæde dem på til at hjælpe børn og unge med syge forældre

"Hvor F*^#K er demokratiet"

Et samarbejde med TV 2 Kosmopol og Lakserytteren bliver der produceret seks programmer, som går tæt på demokratiet op til det kommende folketingsvalg

Sundhedsfagligt introduktionsforløb til tolke

Østifterne støtter Indvandrermedicinsk Kliniks forløb, hvor tolke gives et introforløb

Sorgpilotuddannelse

Østifterne har støttet en kvinde fra Nykøbing Falster til at tage uddannelsen som sorgpilot

KFUM Idræt - TEAM UP

Projektet vil gå nye veje for at finde ud af, hvad der giver mening for de 15 – 20-årige pigers trivsel på ungdomsuddannelserne

Social ulighed i sundhed blandt etniske minoriteter

Projektets formål er at fremskaffe viden, der kan forbedre kommunikationen mellem patienter med indvandrerbaggrund og det sundhedsfaglige personale