"Hvor F*^#K er demokratiet"

Et samarbejde med TV 2 Kosmopol og Lakserytteren bliver der produceret seks programmer, som går tæt på demokratiet op til folketingsvalget i 2019

I samarbejde med Lakserytteren og TV2 Lorry produceres seks programmer, som gik tæt på demokratiet op til folketingsvalget i 2019.

Unge har generelt en lav valgdeltagelse i Danmark sammenlignet med andre aldersgrupper i befolkningen. Den manglende valgdeltagelse har konsekvenser for fremtidens repræsentative demokrati, dette står i skærende kontrast til de unges politiske interesse og samfundsmæssige engagemnet, hvilket skyldes at de unge har manglende tiltro til, at de kan påvirke det politiske system. På baggrund af dette vil Lakserytteren og TV2 Lorry lave en serie af seks programmer, der handler om den situation som de unge står i.

Se videoerne her

Kom godt videre

Børn og unge som pårørende

Et samarbejde om udvikling af undervisningsmateriale til fagprofessionelle, som skal klæde dem på til at hjælpe børn og unge med syge forældre

"Hvor F*^#K er demokratiet"

Et samarbejde med TV 2 Kosmopol og Lakserytteren bliver der produceret seks programmer, som går tæt på demokratiet op til det kommende folketingsvalg

Sundhedsfagligt introduktionsforløb til tolke

Østifterne støtter Indvandrermedicinsk Kliniks forløb, hvor tolke gives et introforløb

Sorgpilotuddannelse

Østifterne har støttet en kvinde fra Nykøbing Falster til at tage uddannelsen som sorgpilot

KFUM Idræt - TEAM UP

Projektet vil gå nye veje for at finde ud af, hvad der giver mening for de 15 – 20-årige pigers trivsel på ungdomsuddannelserne

Social ulighed i sundhed blandt etniske minoriteter

Projektets formål er at fremskaffe viden, der kan forbedre kommunikationen mellem patienter med indvandrerbaggrund og det sundhedsfaglige personale