SeniorKlar

I samarbejde med Faglige Seniorer sætter vi fokus på, hvad den gode overgang fra arbejde til pension er.

Nu skal vi alle blive seniorklar

Overgangen fra arbejde til pension er en vigtig fase i de fleste menneskers liv. Alligevel gør mange seniorer sig kun få overvejelser om, hvordan vejen dertil og tilværelsen som pensionist skal indrettes.

Mens de fleste danskere bruger mindst 10 år i uddannelsessystemet på at blive klar arbejdslivet, så er det de færreste, der forbereder på den sidste tredjedel af livet.

Spørgsmålene, der bør stilles, er imidlertid mange: Hvornår skal jeg på pension? Skal jeg fortsætte nogle år endnu på arbejdsmarkedet? Skal jeg gå ned i tid? Hvordan ser min økonomi ud? Hvor skal jeg bo? Hvordan skal jeg bo? Hvad jeg skal få tiden til at gå med? Har jeg lyst til at være frivillig i foreningslivet? Hvordan er mit helbred for øvrigt? Hvad er mine drømme for den sidste del af livet?

Vi har nok nogle ideer, men det er de færreste, der lægger en egentlig plan for deres sidste år på arbejdsmarkedet og de år, der følger. Men planlægning og afklaring er afgørende, hvis man vil sikre sig at stå stærkt i overgangen fra det aktive arbejdsliv til et seniorliv udenfor arbejdsmarkedet.

Og det er netop grundtanken i SeniorKlar, som er et fælles projekt, Østifterne sammen med Danmarks næststørste ældreorganisation, Faglige Seniorer, har sat i søen.

Over fem år vil vi investere tid og kræfter og 22,5 millioner kroner i at udvikle værktøjer, der kan hjælpe seniorerne igennem denne vigtige fase i deres liv.

Vi vil dels udvikle en individuel vejledning i form af en digital platform, der skal give seniorerne svar på de mange, mange spørgsmål, man bør stille sig selv, både før og undervejs på vej mod livet som pensionist.

Men vi vil også rådgive og hjælpe virksomheder og deres medarbejdere til at tage samtalen om, hvordan det aktive arbejdsliv skal planlægges. Den gode seniorsamtale er afgørende for, at både virksomheden og medarbejderen får det fulde udbytte arbejdslivet igennem.

For i en tid hvor virksomheder og kommuner mangler arbejdskraft, er den bedste investering at bede seniorerne om at blive lidt længere på arbejdspladsen. På vilkår som begge parter kan se sig selv i.

Vi vil også dokumentere, at den gode overgang har en positiv effekt på samfundsøkonomien. Derfor udvikler vi sammen med Institut for Lykkeforskning et nyt værktøj, Trivselsbanken, der skal gøre det muligt at beregne trivselsværdien af en konkret indsats. For alting har en bundlinje. Men bundlinjen kan ikke nødvendigvis måles i en traditionel regnemaskine, selv om vi nok kan få øje på den helt åbenlyse værdi.

SeniorKlar arbejder ud fra en tankegang om kulturforandring: 

Seniorklar Billede1.jpg

Vil du læse mere? Så klik her

Følg med i udviklingen af SeniorKlar på Facebook og LinkedIn