Bestyrelse og sekretariat

Her ser du vores bestyrelsesmedlemmer og sekretariat

Bestyrelse

Erling Bech Poulsen

Gårdejer (formand)

Jens Eghøj Nielsen

Gårdejer (næstformand)

Carl J. Brandt

Læge

Camilla Kisling

Advokat

Malene Friis

Koncerndirektør

Jane Jegind

Erhvervs-, kultur og turismechef - Langeland Kommune

Sekretariat