Bestyrelse og sekretariat

Her ser du vores bestyrelsesmedlemmer og sekretariat

Bestyrelse

Erling Bech Poulsen

Gårdejer (formand)

Jens Eghøj Nielsen

Gårdejer (næstformand)

Carl J. Brandt

Læge

Camilla Kisling

Advokat

Malene Friis

Koncerndirektør

Jane Jegind

Erhvervs-, kultur og turismechef - Langeland Kommune

Sekretariat

Lars Suhr Olsen

Direktør

suhr@oestifterne.dk 

Carl Orbesen Christiansen

Sekretariatschef

cac@oestifterne.dk

Laura Thatt

Projektchef

ltha@oestifterne.dk 

Cecilia Linn Hansen

Projektkoordinator

cecl@oestifterne.dk 

 

Mette Klarskov Petersen

Demokrati- og Projektkonsulent

mkp@oestifterne.dk 

Emma Schultz Christiansen

Kommunikationskonsulent (vikariat)

emmc@oestifterne.dk