I fodsporet på den ældre sårbare patient

Projektet samarbejder med OUH og undersøger hvordan den ældre medicinske patient oplever overgangen fra hjem til hospital og omvendt

Patientforløb med overgange fra hospital til hjem - og de dertilhørende skift af omsorgspersoner er med til at gøre ældre patienter med flere sygdomme og kroniske lidelser særligt sårbare, og overgange mellem plejesektorerne kan endvidere bidrage til et øget behov for pleje og omsorg.

Patienterne fra Ældremedicinsk Afdeling tilbydes enten sædvanlig udskrivelsesprocedure (kontrol gruppe), eller et tværfagligt og tværsektorielt opfølgende hjemmebesøg (interventions gruppe), også kaldet G-UD funktionen.

Projektet undersøger hvordan den ældre medicinske patient oplever overgangen fra hjem til hospital og omvendt, ligesom udfordringer og hvad der kan gøre patienten sårbar i overgangen identificeres. Endvidere undersøges brugerperspektiver, patienter, pårørendes og sundhedsprofes-sionelles perspektiver på interventionen G-UD for at identificere om det opfølgende hjemmebesøg kan forbedre overgangen mellem hospital og hjem for den ældre medicinske patient.

Kom godt videre

Børn og unge som pårørende

Et samarbejde om udvikling af undervisningsmateriale til fagprofessionelle, som skal klæde dem på til at hjælpe børn og unge med syge forældre

"Hvor F*^#K er demokratiet"

Et samarbejde med TV 2 Kosmopol og Lakserytteren bliver der produceret seks programmer, som går tæt på demokratiet op til det kommende folketingsvalg

Sundhedsfagligt introduktionsforløb til tolke

Østifterne støtter Indvandrermedicinsk Kliniks forløb, hvor tolke gives et introforløb

Sorgpilotuddannelse

Østifterne har støttet en kvinde fra Nykøbing Falster til at tage uddannelsen som sorgpilot

KFUM Idræt - TEAM UP

Projektet vil gå nye veje for at finde ud af, hvad der giver mening for de 15 – 20-årige pigers trivsel på ungdomsuddannelserne

Social ulighed i sundhed blandt etniske minoriteter

Projektets formål er at fremskaffe viden, der kan forbedre kommunikationen mellem patienter med indvandrerbaggrund og det sundhedsfaglige personale