Mælkebøttecentret

Mælkebøttecenteret er en kombination af aktivitetscenter/værested for børn og unge og krisecenter/døgnafdeling til anbringelse af socialt udsatte børn og unge

Mælkebøttecentret er en kombination af aktivitetscenter/værested for børn og unge og  krisecenter/døgnafdeling til anbringelse af socialt udsatte børn og unge. Mælkebøttecentrets formål er at drive en institution, der er med til at forbedre trivslen og vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge i Grønland samt forebygge yderligere omsorgssvigt. 

Mælkebøttecentret anvender mentalisering og barneperspektivet som pædagogisk praksis. Kort beskrevet er mentalisering at have en opmærksomhed på mentale tilstande, følelser, behov og tanker hos sig selv og andre. Dertil indeholder mentaliserings teorien en forståelse af psykiske vanskeligheder og opstiller en teoretisk ramme om børn udvikling og konsekvenserne af traumer og omsorgssvigt. Traumatiserede og omsorgssvigtede børn og unge har ofte en skrøbelig mentaliserings evne. Mentaliseringen i mødet med udsatte børn og unge fremstiller en let tilgængelig måde, hvordan børn udvikler sig i samspil med andre og lærer at mentalisere.

Læs mere om Mælkebøttecentret her

Kom godt videre

Børn og unge som pårørende

Et samarbejde om udvikling af undervisningsmateriale til fagprofessionelle, som skal klæde dem på til at hjælpe børn og unge med syge forældre

"Hvor F*^#K er demokratiet"

Et samarbejde med TV 2 Kosmopol og Lakserytteren bliver der produceret seks programmer, som går tæt på demokratiet op til det kommende folketingsvalg

Sundhedsfagligt introduktionsforløb til tolke

Østifterne støtter Indvandrermedicinsk Kliniks forløb, hvor tolke gives et introforløb

Sorgpilotuddannelse

Østifterne har støttet en kvinde fra Nykøbing Falster til at tage uddannelsen som sorgpilot

KFUM Idræt - TEAM UP

Projektet vil gå nye veje for at finde ud af, hvad der giver mening for de 15 – 20-årige pigers trivsel på ungdomsuddannelserne

Social ulighed i sundhed blandt etniske minoriteter

Projektets formål er at fremskaffe viden, der kan forbedre kommunikationen mellem patienter med indvandrerbaggrund og det sundhedsfaglige personale