Tænketanken Perspektiv

Tænketanken Perspektiv har undersøgt indsattes uddannelsesønsker og -muligheder under afsoning

Tænketanken Perspektiv er en uddannelsespolitisk tænketank, som specialiserer sig i at producere viden, der tager udgangspunkt i elever og studerendes erfaringer og oplevelser.

To ud af tre løsladte begår ny kriminalitet igen i løbet af de første to år efter løsladelse. Det har store konsekvenser for den enkelte, både personligt og økonomisk, men også for samfundet.

Én af de faktorer, der reducerer risikoen for tilbagefald, er uddannelse, (blandt andet) fordi uddannelse giver den enkelte indsatte mulighed for en anden levevej end kriminalitet efter løsladelse.

Dét er til gavn for den enkelte og for samfundet, både økonomisk og for trygheden. Alligevel viser nye tal, at antallet af indsatte, der tager uddannelse, er halveret på fire år. Mange indsatte får ikke deres uddannelsesønsker opfyldt, og indsattes adgang til uddannelse i Danmark er underbelyst.

Derfor har Tænketanken Perspektiv igangsat projektet “Flere indsatte i uddannelse”.

Projektet omfatter både indsatte i uddannelse og uden for uddannelse med fokus på de indsattes egne perspektiver, deres oplevelser af muligheder og barrierer for at tage uddannelse samt deres tanker om fremtiden. Rapporten skal bidrage til at kvalificere debatten om resocialisering og uddannelse i de danske fængsler og på sigt hjælpe til styrket uddannelse og reduktion i tilbagefald.

Projektets resultater er blevet samlet i rapporten ”Uddannelse til indsatte” der udkom i maj 2023 .

Læs mere om Tænketanken Perspektivs rapport ”Flere indsatte i uddannelse” her

Kom godt videre

Koncept X

Østifterne, Café Exit og Kriminalforsorgen samarbejder om at inddrage indsatte i tilrettelæggelsen af deres afsoning for at sikre uddannelse og trivsel

#DetStarterMedMusikken - Helikopteren

#DetStarterMedMusikken arbejder for at hjælpe unge under 30 år, der lever på kanten af samfundet, bl.a. kriminelle unge, tilbage på rette spor

Tænketanken Perspektiv

Tænketanken Perspektiv har undersøgt indsattes uddannelsesønsker og -muligheder under afsoning

Tvilling

Projektet ønsker at øge ansættelse af flygtningekvinder i IGU-stillinger på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser

9-årige helte

Tvillingedrengene Gustav og Oliver fik hver 5.000 kr. af Østifterne, da de slukkede en brand i deres stråtækte hus

Livreddende førstehjælp på Herningvej

Tre trafikanter gav livreddende førstehjælp til en 56 årig bilist, der fik hjertestop og faldt sammen over rattet