Koncept X

Østifterne, Café Exit og Kriminalforsorgen samarbejder om at inddrage indsatte i tilrettelæggelsen af deres afsoning for at sikre uddannelse og trivsel

Østifterne samarbejder med Café Exit og Kriminalforsorgen om at indrage indsatte i tilrettelæggelsen af deres afsoning med henblik på at sikre uddannelse og trivsel, og dermed øge chancen for et godt liv på den anden side af kriminalitet

Formålet med projektet er at nedbringe tilbagefaldet til kriminalitet for nogle af de mest udsatte grupper af indsatte. Projektet vil skabe en bevægelse, hvor ikke mindst de indsatte selv inddrages og tager medansvar for egen og medindsattes resocialisering. Café Exit går foran i udviklingen og udbredelsen af en kultur og tilgang til resocialisering. Med dette sikrer vi, at resocialiserende indsatser i forhold til uddannelse og job kommer til at virke bedre, når de indsatte, ansatte og omverdenen samarbejder i stedet for at modarbejde hinanden.

Læs mere om Café Exit

Kom godt videre

Koncept X

Østifterne, Café Exit og Kriminalforsorgen samarbejder om at inddrage indsatte i tilrettelæggelsen af deres afsoning for at sikre uddannelse og trivsel

Læs for Livet

Østifterne støtter Læs for Livet, som etablerer biblioteker på institutioner

FremtidsBygger

Projektet arbejder på at udvikle nye arbejdsmarkedsrettede indsatser, der vil hjælpe unge flygtninge i uddannelse og job

Tvilling

Projektet ønsker at øge ansættelse af flygtningekvinder i IGU-stillinger på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser

9-årige helte

Tvillingedrengene Gustav og Oliver fik hver 5.000 kr. af Østifterne, da de slukkede en brand i deres stråtækte hus

Livreddende førstehjælp på Herningvej

Tre trafikanter gav livreddende førstehjælp til en 56 årig bilist, der fik hjertestop og faldt sammen over rattet