Frivilligcenter SR-Bistand

Frivilligcenter SR-Bistand er en frivillig, social forening, som yder gratis og professionel bistand til mennesker samt inspiration og støtte til lokale foreninger

Frivilligcenter SR-Bistand er en frivillig, social forening, som yder gratis og professionel bistand til mennesker samt inspiration og støtte til lokale foreninger. I deres rådgivning ydes bistand til borgere, som er på overførselsindkomst og borgerne med svære livsomstændigheder, som resulterer i komplekse problemstillinger. Derudover ydes rådgivning og konsulentbistand til lokale foreninger og frivillige initiativer i lokalområdet med henblik på at støtte, udvikle og formidle frivilligt arbejde samt arbejde for at forbedre rammer og vilkår for foreningslivet og den frivillige indsats. Dermed spiller Frivilligcentret en vigtig rolle som samlingspunkt og netværksskaber blandt sociale initiativer i lokalområdet.

Idet Frivilligcenter SR-Bistand både har kontakt med målgruppen og en bred kreds af sociale tilbud og frivillige fællesskaber skal Frivilligcenteret hjælpe med at bygge bro mellem rådgivningens brugere, andre udsatte borgere og det lokale foreningsliv.

Projektet vil være forankret i Frivilligcenter SR-Bistand, og vil blive udført i et tæt gensidigt samarbejde med andre sociale tilbud.

Læs mere om Frivilligcenter SR-Bistand her

Kom godt videre

Koncept X

Østifterne, Café Exit og Kriminalforsorgen samarbejder om at inddrage indsatte i tilrettelæggelsen af deres afsoning for at sikre uddannelse og trivsel

#DetStarterMedMusikken - Helikopteren

#DetStarterMedMusikken arbejder for at hjælpe unge under 30 år, der lever på kanten af samfundet, bl.a. kriminelle unge, tilbage på rette spor

Tænketanken Perspektiv

Tænketanken Perspektiv har undersøgt indsattes uddannelsesønsker og -muligheder under afsoning

Tvilling

Projektet ønsker at øge ansættelse af flygtningekvinder i IGU-stillinger på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser

9-årige helte

Tvillingedrengene Gustav og Oliver fik hver 5.000 kr. af Østifterne, da de slukkede en brand i deres stråtækte hus

Livreddende førstehjælp på Herningvej

Tre trafikanter gav livreddende førstehjælp til en 56 årig bilist, der fik hjertestop og faldt sammen over rattet