FremtidsBygger

Projektet arbejder på at udvikle nye arbejdsmarkedsrettede indsatser, der vil hjælpe unge flygtninge i uddannelse og job

Østifterne støtter Dansk Flygtningehjælp Ungdoms projekt FremtidsBygger. Projektet arbejder på at udvikle nye arbejdsmarkedsrettede indsatser, der vil hjælpe unge flygtninge i uddannelse og job. FremtidsBygger har tre dele:

Makkerpar
1-1 match mellem unge flygtninge og ressourcestærke danske unge. Den frivillige unge støtter og vejleder både socialt og i uddannelses- samt jobrettede relationer.

Lokale workshops om uddannelse, job, iværksætteri m.m.
Introduktion til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked. Målet er at videregive viden og inspiration, der muliggør det næste skridt på vej mod uddannelse og job.

Brobygningsindsats
Via fokuseret vejledning og opfølgning samt gennem involvering af eksterne samarbejdspartnere, sikres en effektiv brobygning til andre uddannelses– og beskæftigelsesrettede indsatser. Blandt samarbejds-partnerne er Dansk Flygtningehjælps jobklubber, Hack Your Future, Student Refugees, UU-vejledningen og Studievalg samt udvalgte lokale virksomheder og beskæftigelsesprojekter.

Læs mere om DFUNK her

Kom godt videre

Koncept X

Østifterne, Café Exit og Kriminalforsorgen samarbejder om at inddrage indsatte i tilrettelæggelsen af deres afsoning for at sikre uddannelse og trivsel

#DetStarterMedMusikken - Helikopteren

#DetStarterMedMusikken arbejder for at hjælpe unge under 30 år, der lever på kanten af samfundet, bl.a. kriminelle unge, tilbage på rette spor

Tænketanken Perspektiv

Tænketanken Perspektiv har undersøgt indsattes uddannelsesønsker og -muligheder under afsoning

Tvilling

Projektet ønsker at øge ansættelse af flygtningekvinder i IGU-stillinger på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser

9-årige helte

Tvillingedrengene Gustav og Oliver fik hver 5.000 kr. af Østifterne, da de slukkede en brand i deres stråtækte hus

Livreddende førstehjælp på Herningvej

Tre trafikanter gav livreddende førstehjælp til en 56 årig bilist, der fik hjertestop og faldt sammen over rattet