Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri, Landsforeningen for pårørende, arbejder for at skabe bedre vilkår og en nemmere hverdag for pårørende til en person, der har en psykisk sygdom

Psykisk sygdom er Danmarks største folkesygdom, og hver tiende dansker, har en psykisk sygdom. Dette betyder, at hver tredje dansker er pårørende til et menneske med psykisk sygdom. Desværre oplever en stor del af de berørte familier, at både det psykiatriske og det kommunale system svigter både dem og deres syge familiemedlem. 

Bedre Psykiatri har siden 1992 kæmpet for bedre vilkår for de mange familier, der er ramt af psykisk sygdom samt for at forbedre alle dele af det psykiatriske system. Bedre Psykiatri betragter det som en kerneopgave at gribe pårørende dér, hvor psykiatrien og sundhedsvæsenet stopper eller svigter.

Bedre Psykiatris ønske er at være endnu stærkere til stede for de pårørende med relevante og værdiskabende tilbud, der både er let tilgængelige samt geografisk tættere på. Dette gøres ved blandt andet at åbne en digital rådgivning, tilbyde rådgivning til børn og unge pårørende, have mere fokus på mænd som pårørende og opkvalificere den frivillige indsats.

Læs mere om Bedre Psykiatri

Kom godt videre

Koncept X

Østifterne, Café Exit og Kriminalforsorgen samarbejder om at inddrage indsatte i tilrettelæggelsen af deres afsoning for at sikre uddannelse og trivsel

#DetStarterMedMusikken - Helikopteren

#DetStarterMedMusikken arbejder for at hjælpe unge under 30 år, der lever på kanten af samfundet, bl.a. kriminelle unge, tilbage på rette spor

Tænketanken Perspektiv

Tænketanken Perspektiv har undersøgt indsattes uddannelsesønsker og -muligheder under afsoning

Tvilling

Projektet ønsker at øge ansættelse af flygtningekvinder i IGU-stillinger på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser

9-årige helte

Tvillingedrengene Gustav og Oliver fik hver 5.000 kr. af Østifterne, da de slukkede en brand i deres stråtækte hus

Livreddende førstehjælp på Herningvej

Tre trafikanter gav livreddende førstehjælp til en 56 årig bilist, der fik hjertestop og faldt sammen over rattet