Livet i Danmark

Et oplysnings- og introduktionsmateriale til nyankomne flygtninge i Danmark

Livet i Danmark er en onlineportal med film på forskellige flygtningesprog om det danske samfund og hverdagsliv, som DRC Integration og Als Research står bag. Portalen formidler via syv film om danske traditioner, kulturelle kendetegn, demokratiske værdier, rettigheder og samfundsdeltagelse – viden, som er essentiel for at forstå det samfund, man som nytilkommen flygtning er blevet en del af, og handle i den nye kontekst, man er landet i.

Hovedparten af de flygtninge, der kommer til Danmark, kommer fra samfundsforhold, der er meget anderledes end de danske. De ankommer til et nyt land med en ny kultur, et nyt sprog og en meget anderledes samfundsopbygning. De har sparsomt eller intet netværk i Danmark at læne sig op ad i den første tid, og de ved i udgangspunktet meget lidt eller intet om Danmark. De kan derudover have traumer og stressreaktioner efter et liv med krig og flugt. Portalen bidrager til handlekraft via let tilgængelig viden og er et centralt element i at sikre inklusion, aktivt medborgerskab og en følelse af at høre.

Onlineportalen indeholder allerede film på ukrainsk og snart på kinyawranda målrettet congolesiske kvoteflygtninge. I samarbejde med Østifterne udbygges portalen med film og materialer målrettet dari- og arabisktalende flygtninge, som er de mest talte sprog blandt flygtninge i Danmark.

De syv film er hhv. Opholdsgrundlag, Familieliv, Børn, Pasning og skolegang, Uddannelse for unge og vokse, Arbejde i Danmark, Fritid og foreningsliv og Sundhedsvæsnet. Platformen udbredes i hele landet og vil komme til at spille en aktiv rolle i flygtningemodtagelsen i kommuner og i civilsamfundet.

Læs mere og besøg onlineportalen ”Livet i Danmark” her: Ukrainian in Denmark (ukrainian-in-denmark.dk)

Kom godt videre

Koncept X

Østifterne, Café Exit og Kriminalforsorgen samarbejder om at inddrage indsatte i tilrettelæggelsen af deres afsoning for at sikre uddannelse og trivsel

#DetStarterMedMusikken - Helikopteren

#DetStarterMedMusikken arbejder for at hjælpe unge under 30 år, der lever på kanten af samfundet, bl.a. kriminelle unge, tilbage på rette spor

Tænketanken Perspektiv

Tænketanken Perspektiv har undersøgt indsattes uddannelsesønsker og -muligheder under afsoning

Tvilling

Projektet ønsker at øge ansættelse af flygtningekvinder i IGU-stillinger på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser

9-årige helte

Tvillingedrengene Gustav og Oliver fik hver 5.000 kr. af Østifterne, da de slukkede en brand i deres stråtækte hus

Livreddende førstehjælp på Herningvej

Tre trafikanter gav livreddende førstehjælp til en 56 årig bilist, der fik hjertestop og faldt sammen over rattet