Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk åbnede for onlinerådgivning under corona-nedlukningen i foråret 2020, og ønsker nu at fortsætte samt udvide onlinerådgivningen

Gældsproblemer udgør en samfundsmæssig udfordring i Danmark, og har store personlige konsekvenser for de berørte borgere. Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og gældsrådgivning har siden 2010 ydet uvildig, fortrolig og vederlagsfri rådgivning til udsatte borgere med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld. Forbrugerrådet Tænk åbnede for onlinerådgivning under corona-nedlukningen i foråret 2020 og har vist sig at være en stor succes. Forbrugerrådet Tænk ønsker derfor at fortsætte samt udvide onlinerådgivningen. 

Onlinerådgivningen søges af borgere som er bosiddende i områder hvor der ikke er udbudt fysisk rådgivning, men også af borgere som af personlige årsager foretrækker rådgivning i sit eget hjem, for eksempel på grund af transporttid. Desuden ses også en ny målgruppe af borgere, som normalt ikke møder op i de fysiske rådgivninger, som borgere fra yderområder, borgere med angst og andre former for udsathed samt tidligere soldater og veteraner.

Grundet det store potentiale ønsker Forbrugerrådet Tænk at fortsætte projektet med onlinerådgivning og indsatsen med centrale samarbejdsaftaler med henblik på at gøre rådgivningen synlig for flere i ovennævnte målgrupper.

Læs mere om Forbrugerrådet Tænk

Kom godt videre

Koncept X

Østifterne, Café Exit og Kriminalforsorgen samarbejder om at inddrage indsatte i tilrettelæggelsen af deres afsoning for at sikre uddannelse og trivsel

#DetStarterMedMusikken - Helikopteren

#DetStarterMedMusikken arbejder for at hjælpe unge under 30 år, der lever på kanten af samfundet, bl.a. kriminelle unge, tilbage på rette spor

Tænketanken Perspektiv

Tænketanken Perspektiv har undersøgt indsattes uddannelsesønsker og -muligheder under afsoning

Tvilling

Projektet ønsker at øge ansættelse af flygtningekvinder i IGU-stillinger på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser

9-årige helte

Tvillingedrengene Gustav og Oliver fik hver 5.000 kr. af Østifterne, da de slukkede en brand i deres stråtækte hus

Livreddende førstehjælp på Herningvej

Tre trafikanter gav livreddende førstehjælp til en 56 årig bilist, der fik hjertestop og faldt sammen over rattet