Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk åbnede for onlinerådgivning under corona-nedlukningen i foråret 2020, og ønsker nu at fortsætte samt udvide onlinerådgivningen

Gældsproblemer udgør en samfundsmæssig udfordring i Danmark, og har store personlige konsekvenser for de berørte borgere. Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og gældsrådgivning har siden 2010 ydet uvildig, fortrolig og vederlagsfri rådgivning til udsatte borgere med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld. Forbrugerrådet Tænk åbnede for onlinerådgivning under corona-nedlukningen i foråret 2020 og har vist sig at være en stor succes. Forbrugerrådet Tænk ønsker derfor at fortsætte samt udvide onlinerådgivningen. 

Onlinerådgivningen søges af borgere som er bosiddende i områder hvor der ikke er udbudt fysisk rådgivning, men også af borgere som af personlige årsager foretrækker rådgivning i sit eget hjem, for eksempel på grund af transporttid. Desuden ses også en ny målgruppe af borgere, som normalt ikke møder op i de fysiske rådgivninger, som borgere fra yderområder, borgere med angst og andre former for udsathed samt tidligere soldater og veteraner.

Grundet det store potentiale ønsker Forbrugerrådet Tænk at fortsætte projektet med onlinerådgivning og indsatsen med centrale samarbejdsaftaler med henblik på at gøre rådgivningen synlig for flere i ovennævnte målgrupper.

Læs mere om Forbrugerrådet Tænk

Kom godt videre

Koncept X

Østifterne, Café Exit og Kriminalforsorgen samarbejder om at inddrage indsatte i tilrettelæggelsen af deres afsoning for at sikre uddannelse og trivsel

Læs mere om projektet

Læs for Livet

Østifterne støtter Læs for Livet, som etablerer biblioteker på institutioner

Læs mere om projektet

FremtidsBygger

Projektet arbejder på at udvikle nye arbejdsmarkedsrettede indsatser, der vil hjælpe unge flygtninge i uddannelse og job

Læs mere om projektet

Tvilling

Projektet ønsker at øge ansættelse af flygtningekvinder i IGU-stillinger på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser

Læs mere om projektet

9-årige helte

Tvillingedrengene Gustav og Oliver fik hver 5.000 kr. af Østifterne, da de slukkede en brand i deres stråtækte hus

Læs mere om projektet

Livreddende førstehjælp på Herningvej

Tre trafikanter gav livreddende førstehjælp til en 56 årig bilist, der fik hjertestop og faldt sammen over rattet

Læs mere om projektet