Landbrug & Fødevarer - Fastholdelse af forulykkede i landbruget

Projektet har til formål at sætte fokus på, hvordan det er muligt fortsat at være beskæftiget i landbruget trods nedsat funktionsevne

I landbruget forekommer der hvert år mange alvorlige ulykker, og dette projekt har til formål at sætte fokus på, hvordan det er muligt at være beskæftiget i landbruget trods nedsat funktionsevne.

Erfaringer viser, at der er en tendens til, at de alvorligt forulykkede i landbruget forsvinder fra deres arbejdsplads. Nogle tager arbejde på et andet landbrug og andre vælger at skifte erhverv. Da landbruget er præget af mangel på kvalificeret arbejdskraft, er det et ønske at få de forulykkede tilbage på arbejdspladserne – dette har stor værdi for bedriften og for den enkeltes livskvalitet.

Målet med dette projekt er at gøre det nemmere at vende tilbage til erhvervet og arbejdspladsen efter en arbejdsulykke, og dermed fastholde de landbrugsbeskæftigede i erhvervet, samt at vise, hvordan det er muligt fortsat at være beskæftiget på et landbrug også med en funktionsnedsættelse. Det forventes, at erfaringerne fra dette projekt med stor fordel kan benyttes af andre lignende erhverv som for eksempel skovbrug og gartneri.

Læs mere om Landbrug og Fødevarer

Kom godt videre

Koncept X

Østifterne, Café Exit og Kriminalforsorgen samarbejder om at inddrage indsatte i tilrettelæggelsen af deres afsoning for at sikre uddannelse og trivsel

#DetStarterMedMusikken - Helikopteren

#DetStarterMedMusikken arbejder for at hjælpe unge under 30 år, der lever på kanten af samfundet, bl.a. kriminelle unge, tilbage på rette spor

Tænketanken Perspektiv

Tænketanken Perspektiv har undersøgt indsattes uddannelsesønsker og -muligheder under afsoning

Tvilling

Projektet ønsker at øge ansættelse af flygtningekvinder i IGU-stillinger på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser

9-årige helte

Tvillingedrengene Gustav og Oliver fik hver 5.000 kr. af Østifterne, da de slukkede en brand i deres stråtækte hus

Livreddende førstehjælp på Herningvej

Tre trafikanter gav livreddende førstehjælp til en 56 årig bilist, der fik hjertestop og faldt sammen over rattet