Landbrug & Fødevarer - Fastholdelse af forulykkede i landbruget

Projektet har til formål at sætte fokus på, hvordan det er muligt fortsat at være beskæftiget i landbruget trods nedsat funktionsevne

I landbruget forekommer der hvert år mange alvorlige ulykker, og dette projekt har til formål at sætte fokus på, hvordan det er muligt at være beskæftiget i landbruget trods nedsat funktionsevne.

Erfaringer viser, at der er en tendens til, at de alvorligt forulykkede i landbruget forsvinder fra deres arbejdsplads. Nogle tager arbejde på et andet landbrug og andre vælger at skifte erhverv. Da landbruget er præget af mangel på kvalificeret arbejdskraft, er det et ønske at få de forulykkede tilbage på arbejdspladserne – dette har stor værdi for bedriften og for den enkeltes livskvalitet.

Målet med dette projekt er at gøre det nemmere at vende tilbage til erhvervet og arbejdspladsen efter en arbejdsulykke, og dermed fastholde de landbrugsbeskæftigede i erhvervet, samt at vise, hvordan det er muligt fortsat at være beskæftiget på et landbrug også med en funktionsnedsættelse. Det forventes, at erfaringerne fra dette projekt med stor fordel kan benyttes af andre lignende erhverv som for eksempel skovbrug og gartneri.

Læs mere om Landbrug og Fødevarer

Kom godt videre

Koncept X

Østifterne, Café Exit og Kriminalforsorgen samarbejder om at inddrage indsatte i tilrettelæggelsen af deres afsoning for at sikre uddannelse og trivsel

Læs mere om projektet

Læs for Livet

Østifterne støtter Læs for Livet, som etablerer biblioteker på institutioner

Læs mere om projektet

FremtidsBygger

Projektet arbejder på at udvikle nye arbejdsmarkedsrettede indsatser, der vil hjælpe unge flygtninge i uddannelse og job

Læs mere om projektet

Tvilling

Projektet ønsker at øge ansættelse af flygtningekvinder i IGU-stillinger på kommunale pleje- og omsorgsarbejdspladser

Læs mere om projektet

9-årige helte

Tvillingedrengene Gustav og Oliver fik hver 5.000 kr. af Østifterne, da de slukkede en brand i deres stråtækte hus

Læs mere om projektet

Livreddende førstehjælp på Herningvej

Tre trafikanter gav livreddende førstehjælp til en 56 årig bilist, der fik hjertestop og faldt sammen over rattet

Læs mere om projektet