Privatsikring

Østifterne og Privatsikring er gået sammen for at skabe større sikkerhed i hverdagen

Både Privatsikring og Østifterne arbejder for at skabe større sikkerhed i hverdagen og derfor er vi gået sammen om at arbejde på at forebygge skader og sikre at Privatsikringskunder er ordentligt forberedt, hvis uheldet skulle være ude.

Igennem dette samarbejde vil Privatsikrings skadeforebyggende profil blive styrket yderligere. Dette sker ved at fokusere endnu mere på klassiske skadeforebyggende tiltag og derigennem understøtte Privatsikrings kunder i langsigtet skadeforebyggeles, der vil have en direkte positiv påvirkning af Privatsikrings skadeprocent.

Læs mere her

Kom godt videre

Giv Liv i Forening

Giv Liv i Forening er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Hjerteredder - Hjertestarterprisen

Østifterne har siden 2006 sponseret den årlige uddeling af Hjertestartpriser til personer, der har ydet en indsats, som har reddet menneskeliv

Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning