Privatsikring

Den nye alliance mellem Nykredit, SparNord, Lokale Pengeinstitutter og Codan har til formål at skabe Danmarks stærkeste bankassurance alliance

I bankalliancen er der et ønske om at være boligejernes foretrukne forsikringsselskab. For at skabe øget attraktivitet er der i bankalliancen lavet et attraktivt koncept til én af de primære målgrupper “Boligejere”. Med et boligejerkoncept ønskes der et målrette et koncept, der både taler til husejere såvel som lejlighedsejere og som udover forsikringsprodukter tilbyder fordele, som forebygger skader i hjemmet. For at øge attraktiviteten for boligejerne ønskes der at skabe et enkelt og transparent koncept som er nemt for kunderne at forstå. Bolig betyder meget for forbrugerne og er én af forbrugernes største udgifter i husholdningsbudgettet. Det er derfor afgørende, at kunne tilbyde kunderne en attraktiv pakke, som kan øge relevansen for at tale bolig udover den naturlige situation ved køb/salg af bolig. Alliancen har derfor lavet et modulopbygget koncept som favner forsikring kombineret med skadeforebyggelse og service. Konceptet indeholder det som langt de fleste boligejere har brug for og som er nemt og enkelt for kunden at forstå.

Det nye boligkoncept er et element i den samlede kundeoplevelse der gives. Det samlede boligkoncept skal være med til at øge relevansen for forsikringer hos kunderne, da det favner mere end blot forsikringsprodukter. Ved at opbygge et koncept som omhandler både produkt, service og skadeforebyggende tiltag opbygges der en relevant proposition med højere interesse. Forbrugernes bolig spiller en langt større rolle i forbrugernes bevidsthed og ved at linke forsikring sammen med boligrelateret indhold øges også interessen for selve forsikring. Ved at øge relevansen øges også sandsynligheden for højere kundetilfredshed og kundeloyalitet.

Læs mere om bankalliancen

Kom godt videre

Giv Liv i Forening

Giv Liv i Forening er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Hjerteredder - Hjertestarterprisen

Østifterne har siden 2006 sponseret den årlige uddeling af Hjertestartpriser til personer, der har ydet en indsats, som har reddet menneskeliv

Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning