S & G

Sanering og genanvendelse af tiloversblevne landbrugsbygninger

Det overordnede mål for Videncentret for Landbrugs projekt ”S&G” er fjernelsen af den store mængde overflødiggjorte og ikke-bevaringsværdige bygninger for at give ”rum til udvikling”, som en vigtig brik til det åbne lands planlægning.

Et projektteam bestående af bl.a. arkitekter med kompetencer indenfor bl.a. landbrugsbygninger og kulturarv m.fl. står for undersøgelsen. Dertil kommer informationsarrangementer med landbrugscentre, kommuner, ejere og borgere i lokalområdet samt udarbejdelse af undervisningsmateriale målrettet efteruddannelse af rådgivere.

Disse efteruddannede personer skal med baggrund i bedømmelser og evalueringer af bygninger og anlæg agere direkte i forhold til ejerne, med henblik på udarbejdelse af sanerings- og udviklingsplaner.

Kom godt videre

Giv Liv i Forening

Giv Liv i Forening er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Hjerteredder - Hjertestarterprisen

Østifterne har siden 2006 sponseret den årlige uddeling af Hjertestartpriser til personer, der har ydet en indsats, som har reddet menneskeliv

Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning