Projekt "Reduktion af oversvømmelsesrisiko"

I samarbejde med ingeniørfirmaet NIRAS er der ydet støtte til et pilotprojekt, der har til formål at reducere oversvømmelsesrisiko

I samarbejde med ingeniørfirmaet NIRAS er der ydet støtte til et pilotprojekt, der har til formål at reducere den oversvømmelsesrisiko, som er øget de senere år bl.a. på grund af kloakkernes manglende kapacitet. De klimatiske ændringer har forstærket behovet for en sådan aktivitet.

Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune er involveret i projektet, ligesom der er ydet finansiel støtte fra Miljøstyrelsen.

I forbindelse med pilotprojektet udvikles der et overløb til en faskine, og det overløb, der i forbindelse med meget store nedbørshændelser, kommer, vil i forbindelse med den nye teknologi blive ledt ned til et jordlag under faskinen med en stor aflednings- og magasinkapacitet.

Teknologien er karakteriseret som enkel og billig at implementere og forventes at kunne imødekomme de forventede effekter i form af oversvømmelser som følge af klimaændringer.

Kom godt videre

Giv Liv i Forening

Giv Liv i Forening er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Hjerteredder - Hjertestarterprisen

Østifterne har siden 2006 sponseret den årlige uddeling af Hjertestartpriser til personer, der har ydet en indsats, som har reddet menneskeliv

Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning