Rødding Frivillige Brandværn

Østifterne har støttet et mobilt lysanlæg til Rødding Frivillige Brandværn

Rødding Frivillige Brandværn består af 28 brandmænd, som er på tilkald 24 timer i døgnet hele året, og som kører ulønnede, frivillige ud til brand, miljøforureninger og færdselsuheld i Rødding og omegn. Østifterne har støttet et mobilt lysanlæg til Rødding Frivillige Brandværn.

Læs mere om Rødding Frivillige Brandværn

Kom godt videre

Giv Liv i Forening

Giv Liv i Forening er et partnerskab mellem DGI, Hjerteforeningen og Østifterne

En Sikker Vinder

Fra foråret 2019 implementeres et nyt undervisningskoncept om sikkerhed på samtlige landbrugsskoler

Hjerteredder - Hjertestarterprisen

Østifterne har siden 2006 sponseret den årlige uddeling af Hjertestartpriser til personer, der har ydet en indsats, som har reddet menneskeliv

Brandsikker bolig

Formålet har været, at projektet skulle udmønte sig i målbare resultater over en årrække i form af færre brande i etageejendomme – og dermed nedbringe antallet af dødsbrande og reducere tabet af materielle værdier

Diabetesforeningen

Formålet med kampagnen er at opspore danskere med uopdaget type 2-diabetes eller prædiabetes og motivere dem til behandling

CORO, CO-lab Roskilde

CORO er et viden- og kompetencecenter; Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og i form af et simuleringsmiljø – en testfacilitet i forhold til klimatilpasning