Valg til Østifternes delegeret forsamling

Valg 2024 i region Syddanmark

I år er der valg til Østifternes delegeret forsamling i region Syddanmark. Kandidatopstillingen har fundet sted i perioden fra 1. februar-1. marts 2024. Kandidater og stillere er pt. ved at blive verificeret. Kandidatlisten vil blive offentliggjort hurtigst muligt her på siden og senest 15. marts 2024.

Valget i region Syddanmark kommer til at foregå digitalt i perioden fra 9. april – 29. april 2024. Medlemmer*  tilskrives enten per mail, e-boks eller brev med link til den elektroniske stemmeseddel.

Har du spørgsmål til valget kan du ringe på 44 55 96 64 eller sende  en mail til mkp@oestifterne.dk.

*OBS: Medlemmer med forsikringer i Gjensidige har skulle tilmelde sig valget inden 1. marts 2024. Tilmeldte og øvrige medlemmer med forsikring i Privatsikring tilskrives ifm. valget 9. april 2024.

Østifternes delegeretforsamling

Østifternes øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af 35 delegerede, som vælges af og blandt foreningens 300.000 medlemmer. Der er valg hvert år i én af landets fem regioner på skift. Her har medlemmer bosiddende i regionen mulighed for at stille op, og på den måde få aktiv indflydelse og være med til at påvirke, hvilke initiativer foreningen støtter.

I år er der valg af delegerede i region Syddanmark. Valget i finder sted elektronisk i perioden fra 9. april-29. april 2024. Valgårene for de øvrige regioner kan du se i §22. stk. 1 i Østifternes vedtægter.

Sådan foregår valget af delegerede

 • Den 1. februar 2024 - 1. marts 2024: Opstilling af kandidater. I den periode kan du stille op som kandidat til at blive delegeret. (der er nu lukket for kandidattilmelding i 2024).
 • Den 9. april 2024 - 29. april 2024: Digitalt valg* af delegerede blandt kandidaterne. I den periode kan du stemme på din foretrukne kandidat.
 • Den 30. april 2024: Offentliggørelse af valgresultatet.
 • Den 30. maj 2024: Tiltrædelse ifm. generalforsamling.

*OBS: Medlemmer med forsikringer i Gjensidige har skulle tilmelde sig valget inden 1. marts 2024. Tilmeldte og øvrige medlemmer med forsikring i Privatsikring tilskrives ifm. valget 9. april 2024.

Et stærkt fællesskab

Østifternes delegeretforsamling er et stærkt fællesskab, hvor du f.eks. er med til at:

 • Vælge formand, næstformand og bestyrelse blandt de 35 delegerede.
 • Sætte retning og ramme for Østifternes mange godgørende projekter.
 • Finde og udvikle spændende projekter i dit lokalområde og dermed gøre en forskel for andre.
 • Sparre socialt og fagligt med den samlede kreds af delegerede, bestyrelse og sekretariat.
 • Fungere som ambassadør for Østifterne-foreningens mere end 300.000 medlemmer.
 • Repræsentere Østifterne i forbindelse med uddelinger af velgørende midler til projekter i regionen.
 • Godkende Østifternes årsrapport.

Klik her for at se vores nuværende delegerede.

valg2.jpg

Som delegeret i Østifterne får du således mange muligheder for at have indflydelse og arbejdsbyrden er til at overse. Delegeretforsamlingen mødes to gange årligt: Til generalforsamlingen i maj og til et møde i november. Her behandles forskellige emner, der er relevante for foreningens virke.

Som delegeret medlem modtager du et mindre honorar samt kørselsgodtgørelse.

 

Mød Lucas

Lucas er én vores mange dedikerede delegerede fra region Midtjylland og er bosat i Århus. Han blev valgt ind i delegeretforsamlingen i 2023.

I videoen til venstre kan du høre ham fortælle om, hvad det vil sige at være delegeret, hvordan hans første tid som delegeret har været og hvorfor han vil anbefale andre at stille op som kandidat til delegeretforsamlingen.

Mød Anne-Lise

Anne-Lise er én af vores mange dedikerede delegerede i region Sjælland og er bosat i Sakskøbing. Hun har været med i delegeretforsamlingen siden 2011.

I videoen til højre kan du høre hende fortælle om, hvad arbejdet som delegeret består af, hvorfor det er med til at gøre hende lykkelig at være en del af Østifterne og hvordan hun oplever, at foreningen tager imod nye delegerede i forsamlingen.

Mød Ulrik

Ulrik er én af vores mange dedikerede delegerede i region Syddanmark og er bosat i Tranekær. Han har været med i delegeretforsamlingen siden 2001.

I videoen til højre kan du høre ham fortælle om det stærke fællesskab mellem de delegerede, hvad han mener det bedste ved at være delegeret er og hvorfor han opfordrer andre til at stille op som kandidat til delegeretforsamlingen.

Valgannonce

Nedenstående annonce blev bragt i følgende medier 1. februar 2024:

 • Fredericia Dagblad
 • Fyens Stiftstidende
 • Jydske Vestkysten
 • Vejle Amts Folkeblad

 

Valgannonce