Valget i region Midtjylland til Østifternes delegeret forsamling

I 2023 er der valg til Østifternes delegeret forsamling i region Midtjylland.

Der skulle findes op til 8 kandidater i regionen. 5 af vores nuværende delegerede stillede op til genvalg og vi modtog 3 kandidatforslag, som overholdt stillerkravet. Det betyder at vi er endt med et fredsvalg, således at det planlagt elektroniske valg til april bortfalder. De delegerede pr. 25. maj 2023 i region Midtjylland er herefter:

 • Lucas Adler Hyldebrandt, Aarhus
 • Jette Nielsen, Give
 • Carsten Mulvad Sørensen, Viborg
 • Erling Bech Poulsen, Bøvlingbjerg
 • Hans Jørgen Bakkegaard, Hadsten
 • Kjeld Nedergaard Hansen, Bækmarksbro
 • Jette Torp, Aarhus

Næste valg finder sted i 2024 i region Syddanmark. Valgene for de øvrige regioner kan du se i §22 stk. 1 i Østifternes vedhægter.

Forsamling af mennesker

Østifternes delegeret forsamling

Østifternes øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af 35 delegerede, som vælges af og blandt foreningens 300.000 medlemmer. Der er valg hvert år i én af landets fem regioner på skift.  Som delegeret får man aktiv indflydelse og er med til at påvirke, hvilke initiativer foreningen støtter. 

 

Et stærkt fællesskab

Østifternes delegeret forsamling er et stærkt fællesskab, hvor du f.eks. er med til at:

 • Vælge formand, næstformand og bestyrelse blandt de 35 delegerede.
 • Sætte retning og ramme for Østifternes mange godgørende projekter.
 • Finde og udvikle spændende projekter i dit lokalområde og dermed gøre en forskel for andre.
 • Sparre socialt og fagligt med den samlede kreds af delegerede, bestyrelse og sekretariat.
 • Fungere som ambassadør for Østifternes foreningens mere end 300.000 medlemmer.
 • Repræsentere Østifterne i forbindelse med uddelinger af velgørende midler til projekter i regionen.
 • Godkende Østifternes årsrapport.

Klik her for at se vores nuværende delegerede.

valg2.jpg

Som delegeret i Østifterne får således mange muligheder for at øve indflydelse, og arbejdsbyrden er til at overse. Delegeret forsamlingen mødes to gange årligt: Til generalforsamlingen i maj og til et møde i november. Her behandles forskellige emner, der er relevante for foreningens virke.

Som delegeret medlem modtager du et mindre honorar samt kørselsgodtgørelse.

 

Sådan stiller du op:

Hvis du gerne vil stille op til delegeret forsamlingen i region Syddanmark 2024 skal dit kandidatur anmeldes inden onsdag d. 1. marts 2024. Dit kandidatur er kun gyldigt, såfremt du opfylder følgende kriterier og kan stille med mindst 10 stillere.  

valg3.jpg

Opstillingskriterier:

 • Du skal være medlem af Østifterne. Det er du, hvis du er forsikringstager i Privatsikring A/S (eller forsikringstager i Gjensidige Forsikring, såfremt kundeforholdet er etableret på grundlag af formidling eller henvisning fra et selskab i Nykredit koncernen).
 • Du skal have været medlem af Østifterne siden den 1. januar i valgåret
 • Du skal være under 70 år
 • Have fast bopæl i regionen
 • Opfylde de almindelige betingelser for stemmeret
 • Du må ikke være ude af rådighed over dit bo og ikke være i restance med betalinger til Nykredit koncernen.

Stillerkrav

For at stille op, skal du finde mindst 10 stillere, der vil anbefale dig som kandidat til Østifternes delegeret forsamling.

 • En stiller er et medlem af Østifterne (forsikringstager i Privatsikring A/S eller Gjensidige), der anbefaler, at du stiller op til delegeret valget i regionen. Stilleren skal bo i samme region, som du stiller op i, siden den 1. januar i valgåret.
 • En stiller kan kun stille for et enkelt medlem og er ikke forpligtet til at stemme på den pågældende.
 • Det er ikke muligt at indsende nye stillere efter fristens udløb, hvor stillerne valideres. Frist for at indsende stillere er 1. marts 2024.
 • Stillernes medlemskab af Østifterne skal dokumenteres ved angivelse af police- eller kundenummer i Privatsikring eller Gjensidige. Endvidere skal kandidaten skriftligt bekræfte at være villig til at modtage valg.

Stillerskemaer kan rekvireres ved at ringe på 44 55 96 64 eller ved at sende mail til mkp@oestifterne.dk'.

valg4.jpg

OBS: Der er forskel om du er forsikringstager og forsikret

En forsikringstager er den person, der har tegnet en forsikringspolice og står registreret som forsikringstager på policen. Den forsikrede er den person, der er dækket af forsikringen. I de fleste tilfælde er dette en og samme person, i andre tilfælde er det to forskellige personer, eller person og virksomhed.

Det er kun forsikringstagere, der er medlemmer af Østifterne, og dermed kan være opstillingsberettigede eller stiller. 

BÅDE KANDIDATFORSLAG OG UNDERSKREVNE STILLERSKEMAER SKAL VÆRE ØSTIFTERNE I HÆNDE SENEST ONSDAG DEN 1. MARTS 2024.

Denne valgannonce var bragt i Jyllands-Posten og Herning Folkeblad onsdag d. 1. februar 2023