Background image

Valg til Østifternes delegeretforsamling

Valget til Østifternes delegeretforsamling i region Syddanmark endte med et fredsvalg

Fredag d. 1. marts kl. 23.59 var der frist for kandidatopstilling til Østifternes delegeretvalg i region Syddanmark. Flere medlemmer viste interesse, men kun én kandidat indsendte de fornødne underskrifter fra 10 stillere. Østifterne har i region Syddanmark syv nuværende delegerede, som alle genopstillede. I regionen er der i alt otte pladser i delegeretforsamlingen, så dermed var der overensstemmelse mellem antallet af kandidater og pladser.

”Det er en stor glæde at alle delegeret pladser i regionen nu besættes og at vi både får lov til at beholde gode erfarne kræfter i endnu en femårig periode. Men også at vi kan byde et nyt delegeret medlem velkommen i forsamlingen.” udtaler formand for Østifterne Erling Bech Poulsen.

Delegeretforsamlingen i region Syddanmark kommer fremover til at bestå af følgende nuværende delegerede: Jane Jegind, Niels Broby Jensen, Ulrik Bremholm, Anders Sørensen, Lene Høsthaab, Karsten B. Dressø, Andreas Munch Møller samt nyvalgte Jonas M. Hoeck.

Jonas m. Hoeck er Ph.d.-studerende i Comparative Literature ved Karlstad University. Han udtaler følgende om sin indtræden i delegeret forsamlingen:

 ”Det er mig en stor glæde, at jeg nu får lov til at indtræde i Østifterne som delegeret for Syddanmark. Jeg har valgt at stille op, fordi jeg elsker Syddanmark og de mennesker, som bor her. Jeg har selv boet hele mit liv i Syddanmark, og jeg brænder for at gøre noget godt for mine medmennesker, de lokale miljøer og de gode tiltag og projekter, som findes og skabes her. Jeg mener, at det er afgørende, at der gives penge og opbakning til de ildsjæle, som gør de lokale samfund stærkere og bedre. Særligt skole, uddannelse, sundhed, familie og natur ser jeg som vigtige områder, og jeg glæder mig til at se, hvilke projekter vi får mulighed for at støtte.

Som ivrig og kreativ iværksætter kommer jeg med kompetencer fra en lang række gode lokale projekter, så jeg kender også til, hvordan det er at stå som projektskaber. Jeg har blandt andet startet et nyt linjefag op på Askov Højskole og været med til at udvikle skolen i en ny retning. Jeg har været med til at skabe Lektieronline i Odense og få over 40 frivillige til at sidde og hjælpe udsatte unge med lektiehjælp. Jeg har været med til at lave en litteraturfestival for børn i Odense. Og jeg har været aktiv i et hav af andre kulturelle sammenhænge.

Det er heller ikke første gang, jeg sidder i en forsamling, et råd eller en bestyrelse. Jeg har tidligere siddet i elevråd, studienævn, højskoleråd, været næstformand for The Graduate Student Association. Og lige nu sidder jeg i Karlstad Universitets stipendiekomité og er med til at vurdere og uddelte alle universitetets stipendier og legater.”

Jonas bydes officielt velkommen i delegeretforsamlingen i forbindelse med Østifternes generalforsamling 30. maj 2024.

Østifternes delegeretforsamling

Østifternes øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af 35 delegerede, som vælges af og blandt foreningens 300.000 medlemmer. Der er valg hvert år i én af landets fem regioner på skift. Her har medlemmer bosiddende i regionen mulighed for at stille op, og på den måde få aktiv indflydelse og være med til at påvirke, hvilke initiativer foreningen støtter.

I år var der valg af delegerede i region Syddanmark. I 2025 går turen til region Sjælland. Valgårene for de øvrige regioner er oplyst i §22. stk. 1 i Østifternes vedtægter.

Klik her for at se vores nuværende delegerede.

Et stærkt fællesskab

Østifternes delegeretforsamling er et stærkt fællesskab, som er med til at:

 1. Vælge formand, næstformand og bestyrelse blandt de 35 delegerede.
 2. Sætte retning og ramme for Østifternes mange godgørende projekter.
 3. Finde og udvikle spændende projekter i lokalområdet og dermed gøre en forskel for andre.
 4. Sparre socialt og fagligt med den samlede kreds af delegerede, bestyrelse og sekretariat.
 5. Fungere som ambassadør for Østifterne-foreningens mere end 300.000 medlemmer.
 6. Repræsentere Østifterne i forbindelse med uddelinger af velgørende midler til projekter i regionen.
 7. Godkende Østifternes årsrapport.

Delegeretforsamlingen mødes to gange årligt: Til generalforsamlingen i maj og til et møde i november. Her behandles forskellige emner, der er relevante for foreningens virke.

Valgannonce

Nedenstående annonce blev bragt i følgende medier 1. februar 2024:

 1. Fredericia Dagblad
 2. Fyens Stiftstidende
 3. Jydske Vestkysten
 4. Vejle Amts Folkeblad