Red Barnet Ungdom - Frivillige lektievenner

Lektievenner er et projekt, hvor børn kan få én-til-én hjælp til lektierne af en ung frivillig

Lektiehjælp

Lektievenner er et projekt, hvor børn kan få én-til-én hjælp til lektierne af en ung frivillig. Barnet og den frivillige Lektieven fra Red Barnet Ungdom laver lektier sammen to timer én gang om ugen, det foregår i barnets hjem og forløbet varer mellem et halvt og et helt år.

På grund af corona epidemien, med lukkede skoler, lukkede fritidsinteresser, fjernundervisning m.v., har læringsudbyttet være mindre end forventeligt og mange børn oplever at mistrives. Hårdest er det gået ud over de børn, der i forvejen havde det svært i skolen og/eller kommer fra udsatte familier.

De seneste 15 år har Red Barnet Ungdom arbejdet med læringsunderstøttende og trivselsfremmende aktiviteter, og har derigennem oparbejdet tætte samarbejdsrelationer med skoler og andre professionelle aktører i store dele af landet, hovedsageligt i udsatte områder. En lektieven tilbydes børn i alderen 6 til 16 år med særlige behov for ekstra faglig og personlig støtte. Børnene henvises af deres egne lærere (fra de samarbejdende skoler), og der vil gennem hele forløbet være tæt kontakt mellem lærere og Red Barnet Ungdom.

Læs mere om Red Barnet Ungdom

 

(Billedet er taget af fotograf Oscar Scott Carl)

Kom godt videre

Bedre Psykiatri - Hjælp og rådgivning til pårørende

Bedre Psykiatris mål er at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk sygdom gennem konkret støtte og hjælp

Børns Vilkår - BørneTelefonen som podcast

BørneTelefonen ønsker at udvikle en podcast for piger og drenge, hvor mere alvorlige og private emner kan formidles i et mere privat rum igennem podcasts

Julemærkefonden

Julemærkefonden tilbyder med projektet "Trivselsværksteder" at give børnene yderligere værktøjer som skal styrke børnene under deres ophold

Scleroseforeningen

Østifterne har gennem nogle år støttet Scleroseforeningens arbejde – bl.a. den gratis ferieuge i Dronningens Ferieby Grenaa, som er et tilbagevendende arrangement

UNICEFs Rettighedsskoler

Østifterne støtter ti skolers ønske om at indarbejde FN's Børnekonvention i deres daglige arbejde og værdigrundlag

GirlTalk - EmpowR

EmpowR er baseret på samtalegrupper, hvor 6-8 piger i alderen 13-18 år mødes over et forløb på 10 gange, for at tale om problemer