Trafik i Børnehøjde

I 2019 og 2020 gennemførte Trafik i Børnehøjde projektet ’Elever som trafikeksperter’ i samarbejde med Cyklistforbundet og med støtte fra Østifterne

Trafik i børnehøjde

I 2019 og 2020 gennemførte Trafik i Børnehøjde projektet ’Elever som trafikeksperter’ i samarbejde med Cyklistforbundet og med støtte fra Østifterne. Projektet viste et stort potentiale i at inddrage elever i løsningen af trafikproblemer omkring elevernes egen skole. Eleverne har udført adfærdskampagner, der er blevet understøttet af fysiske tiltag fra kommunens side. 

Dette projekt videreudvikler eksisterende metoder til de løsninger, som Rådet for Sikker Trafik, Cyklistforbundet og de deltagende kommunerne udfører. I et samarbejde med Roskilde og Horsens kommuner udvikles et nyt koncept til inddragelse af eleverne, der gør kommunerne i stand til at løse trafikproblemerne ved skolerne med en kombination af skræddersyet undervisning, kampagner og fysiske anlæg.

Elever fra udskolingen deltager i en workshop til kortlægning af trafikken, og en forældregruppe deltager i en indledende og en evaluerende workshop.

Læs mere om Trafik i Børnehøjde

Kom godt videre

Bedre Psykiatri - Hjælp og rådgivning til pårørende

Bedre Psykiatris mål er at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk sygdom gennem konkret støtte og hjælp

Børns Vilkår - BørneTelefonen som podcast

BørneTelefonen ønsker at udvikle en podcast for piger og drenge, hvor mere alvorlige og private emner kan formidles i et mere privat rum igennem podcasts

Julemærkefonden

Julemærkefonden tilbyder med projektet "Trivselsværksteder" at give børnene yderligere værktøjer som skal styrke børnene under deres ophold

Scleroseforeningen

Østifterne har gennem nogle år støttet Scleroseforeningens arbejde – bl.a. den gratis ferieuge i Dronningens Ferieby Grenaa, som er et tilbagevendende arrangement

UNICEFs Rettighedsskoler

Østifterne støtter ti skolers ønske om at indarbejde FN's Børnekonvention i deres daglige arbejde og værdigrundlag

GirlTalk - EmpowR

EmpowR er baseret på samtalegrupper, hvor 6-8 piger i alderen 13-18 år mødes over et forløb på 10 gange, for at tale om problemer