Vi kan Cykle!

Projektet understøtter cykellege i børnehaver, laver events og informere og hjælper forældre til at deres børn lærer at færdes sikkert på cykel

Cykel lege

Vi kan Cykle! er samarbejde mellem Cyklistforbundet og Østifterne. Projektet understøtter cykellege i børnehaver, ligesom det laver events og har til formål at informere og hjælpe forældre til at sikre deres børn lærer at færdes sikkert på cykel tidligt i livet.

Cykellegene bliver også brugt som et pædagogisk værktøj i børnehaven, der er med til at styrke børnenes udvkiling motorisk, kognitivt, psykisk og socialt, samtidig med, at de lærer at cykle i en tidlig alder. 

Læs mere om Cyklistforbundet

Kom godt videre

Bedre Psykiatri - Hjælp og rådgivning til pårørende

Bedre Psykiatris mål er at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk sygdom gennem konkret støtte og hjælp

Børns Vilkår - BørneTelefonen som podcast

BørneTelefonen ønsker at udvikle en podcast for piger og drenge, hvor mere alvorlige og private emner kan formidles i et mere privat rum igennem podcasts

Julemærkefonden

Julemærkefonden tilbyder med projektet "Trivselsværksteder" at give børnene yderligere værktøjer som skal styrke børnene under deres ophold

Scleroseforeningen

Østifterne har gennem nogle år støttet Scleroseforeningens arbejde – bl.a. den gratis ferieuge i Dronningens Ferieby Grenaa, som er et tilbagevendende arrangement

UNICEFs Rettighedsskoler

Østifterne støtter ti skolers ønske om at indarbejde FN's Børnekonvention i deres daglige arbejde og værdigrundlag

GirlTalk - EmpowR

EmpowR er baseret på samtalegrupper, hvor 6-8 piger i alderen 13-18 år mødes over et forløb på 10 gange, for at tale om problemer