Skolen på Kastelsvej

Skolen på Kastelsvejs landslejr giver døve og hørehæmmede børn og unge mulighed for, at mødes med deres hørehandicappede kammerater på tværs af landet

Børn der kigger på en opgave

Østifterne har støttet Skolen på Kastelsvejs årlige landslejr for døve og hørehandicappede. Landslejren giver døve og hørehæmmede børn og unge mulighed for, at mødes med deres hørehandicappede kammerater på tværs af landet, i et miljø, hvor der er lagt stor vægt på tegnsprog og tegnstøttet kommunikation. Landslejerens miljø er så inkluderende at aktiviteter og sociale fællesskaber rummer de deltagende børn og unge ud fra den enkeltes kommunikative evner.

En del af planlægningen og afholdelsen af landslejren varetages af en gruppe frivillige tolkestuderende.

 

Kom godt videre

Bedre Psykiatri - Hjælp og rådgivning til pårørende

Bedre Psykiatris mål er at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk sygdom gennem konkret støtte og hjælp

Børns Vilkår - BørneTelefonen som podcast

BørneTelefonen ønsker at udvikle en podcast for piger og drenge, hvor mere alvorlige og private emner kan formidles i et mere privat rum igennem podcasts

Julemærkefonden

Julemærkefonden tilbyder med projektet "Trivselsværksteder" at give børnene yderligere værktøjer som skal styrke børnene under deres ophold

Scleroseforeningen

Østifterne har gennem nogle år støttet Scleroseforeningens arbejde – bl.a. den gratis ferieuge i Dronningens Ferieby Grenaa, som er et tilbagevendende arrangement

UNICEFs Rettighedsskoler

Østifterne støtter ti skolers ønske om at indarbejde FN's Børnekonvention i deres daglige arbejde og værdigrundlag

GirlTalk - EmpowR

EmpowR er baseret på samtalegrupper, hvor 6-8 piger i alderen 13-18 år mødes over et forløb på 10 gange, for at tale om problemer