Et tak til hospitalsansatte

Her kan du læse om Østifternes og Scandics samarbejde om et særligt tak til ansatte inden for sundheds- og plejesektoren under Covid-19 pandemien

Pudekamp

I starten af 2021 tog Østifterne initiativ til en særlig tak til ansatte inden for sundheds- og plejesektoren, der havde ydet en ekstra indsats under Covid-19 pandemien. I samarbejde med Scandic blev der udloddet 1.200 familieophold med 2 overnatninger til ansatte inden for sundheds- og plejesektoren, gennem en lodtrækning. I lodtrækningen kunne ansatte inden for sundheds- og plejesektoren selv tilmelde sig eller blive indstille af andre til at deltage, som tak for den ekstra indsats de har ydet. I alt 3.500 deltog i lodtrækningen, heraf var 1.000 blevet tippet af familie, bekendte eller patienter. 

Kom godt videre

Bedre Psykiatri - Hjælp og rådgivning til pårørende

Bedre Psykiatris mål er at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk sygdom gennem konkret støtte og hjælp

Børns Vilkår - BørneTelefonen som podcast

BørneTelefonen ønsker at udvikle en podcast for piger og drenge, hvor mere alvorlige og private emner kan formidles i et mere privat rum igennem podcasts

Julemærkefonden

Julemærkefonden tilbyder med projektet "Trivselsværksteder" at give børnene yderligere værktøjer som skal styrke børnene under deres ophold

Scleroseforeningen

Østifterne har gennem nogle år støttet Scleroseforeningens arbejde – bl.a. den gratis ferieuge i Dronningens Ferieby Grenaa, som er et tilbagevendende arrangement

UNICEFs Rettighedsskoler

Østifterne støtter ti skolers ønske om at indarbejde FN's Børnekonvention i deres daglige arbejde og værdigrundlag

GirlTalk - EmpowR

EmpowR er baseret på samtalegrupper, hvor 6-8 piger i alderen 13-18 år mødes over et forløb på 10 gange, for at tale om problemer