Qnet+

Qnet+ er et samarbejde mellem Røde Kors og Østifterne med henblik på at sikre voldsudsatte kvinder og børn tilbydes støtte og hjælp efter et krisecenterophold

Qnet+ er et samarbejde mellem Røde Kors og Østifterne med henblik på at gøre Qnet indsatsen landsdækkende, og således sikre, at voldsudsatte kvinder og børn tilbydes støtte og hjælp efter et krisecenterophold, uanset hvor i landet de bor. Samtidig sikrer projektet kvalitet i indsatsen gennem kompetenceudvikling, dokumentation og evaluering. Videngrundlaget fra projektet danner ligeledes fundament for dialog om partnervold, nedbrydelse af tabuer og skabelse af engagement for civilsamfundets støtte og hjælp til voldsudsatte

Læs mere om Qnet

Kom godt videre

Bedre Psykiatri - Hjælp og rådgivning til pårørende

Bedre Psykiatris mål er at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk sygdom gennem konkret støtte og hjælp

Læs mere om projektet

Børns Vilkår - BørneTelefonen som podcast

BørneTelefonen ønsker at udvikle en podcast for piger og drenge, hvor mere alvorlige og private emner kan formidles i et mere privat rum igennem podcasts

Læs mere om projektet

Julemærkefonden

Julemærkefonden tilbyder med projektet "Trivselsværksteder" at give børnene yderligere værktøjer som skal styrke børnene under deres ophold

Læs mere om projektet

Scleroseforeningen

Østifterne har gennem nogle år støttet Scleroseforeningens arbejde – bl.a. den gratis ferieuge i Dronningens Ferieby Grenaa, som er et tilbagevendende arrangement

Læs mere om projektet

UNICEFs Rettighedsskoler

Østifterne støtter ti skolers ønske om at indarbejde FN's Børnekonvention i deres daglige arbejde og værdigrundlag

Læs mere om projektet

GirlTalk - EmpowR

EmpowR er baseret på samtalegrupper, hvor 6-8 piger i alderen 13-18 år mødes over et forløb på 10 gange, for at tale om problemer

Læs mere om projektet