De Usynlige Børn

De Usynlige Børn er et projekt som drives af Støt Soldater og Pårørende

De Usynlige Børn er et projekt som drives af Støt Soldater og Pårørende. Projektet består af fire elementer: Sommercamps, som afholdes i samarbejde med Veterancentret, Familienetværket og veteranhjemmene, og hvor dagene er programsat således, at der arbejdes både pædagogisk og psykologisk for at understøtte deltagernes positive udvikling. Målet er, at alle deltagere i løbet af ugen får en række værktøjer og succesoplevelser, således deres selvværd og selvtillid øges.
En selvhjælpsapplikationen, som skal hjælpe både børn og forældre med at holde fast i den gode udvikling som er igangsat på camps’ne. Her kan der bl.a. udveksles erfaringer og genopfriskes lærte værktøjer, samt kontaktes coaches når der er brug for det.
Forældrecamps, som skal klæde forældrene på til at understøtte børnenes positive udvikling. Dette kan være forældre, som selv har veteranbaggrund eller har børn med en med veteranbaggrund.
Coaching forløb, som skaber resiliens i familien gennem brug af en anerkendt amerikansk metode, udviklet til militærfamilier.

Læs mere om Støt Soldater og Pårørende

Kom godt videre

Bedre Psykiatri - Hjælp og rådgivning til pårørende

Bedre Psykiatris mål er at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk sygdom gennem konkret støtte og hjælp

Børns Vilkår - BørneTelefonen som podcast

BørneTelefonen ønsker at udvikle en podcast for piger og drenge, hvor mere alvorlige og private emner kan formidles i et mere privat rum igennem podcasts

Julemærkefonden

Julemærkefonden tilbyder med projektet "Trivselsværksteder" at give børnene yderligere værktøjer som skal styrke børnene under deres ophold

Scleroseforeningen

Østifterne har gennem nogle år støttet Scleroseforeningens arbejde – bl.a. den gratis ferieuge i Dronningens Ferieby Grenaa, som er et tilbagevendende arrangement

UNICEFs Rettighedsskoler

Østifterne støtter ti skolers ønske om at indarbejde FN's Børnekonvention i deres daglige arbejde og værdigrundlag

GirlTalk - EmpowR

EmpowR er baseret på samtalegrupper, hvor 6-8 piger i alderen 13-18 år mødes over et forløb på 10 gange, for at tale om problemer