Fritidspatruljen

Fritidspuljen støtter med op til 1.000 kr. pr. flygtningebarn til kontingent så barnet kan deltage i en fritidsaktivitet i en organiseret sportsklub

DRC DK red logo

Fritidspuljen er et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og Østifterne. Fritidspuljen støtter med op til 1.000 kr. pr. flygtningebarn til kontingent så barnet kan deltage i en fritidsaktivitet i en organiseret sportsklub. Det er således et integrationsprojekt, hvor tilskuddet går direkte til at få aktiveret børnene i lokale sportsklubber landet over. Fritidspuljen har en række positive effekter for børnene, herunder bedre danskkundskaber, nye venner og bredere netværk blandt etniske danskere. Flygtningebørnenes deltagelse har ligeledes givet mere engagerede forældre, til gavn for lokalområdet og mere integration af familierne.

Læs mere om Dansk Flygtningehjælp

Kom godt videre

Bedre Psykiatri - Hjælp og rådgivning til pårørende

Bedre Psykiatris mål er at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk sygdom gennem konkret støtte og hjælp

Børns Vilkår - BørneTelefonen som podcast

BørneTelefonen ønsker at udvikle en podcast for piger og drenge, hvor mere alvorlige og private emner kan formidles i et mere privat rum igennem podcasts

Julemærkefonden

Julemærkefonden tilbyder med projektet "Trivselsværksteder" at give børnene yderligere værktøjer som skal styrke børnene under deres ophold

Scleroseforeningen

Østifterne har gennem nogle år støttet Scleroseforeningens arbejde – bl.a. den gratis ferieuge i Dronningens Ferieby Grenaa, som er et tilbagevendende arrangement

UNICEFs Rettighedsskoler

Østifterne støtter ti skolers ønske om at indarbejde FN's Børnekonvention i deres daglige arbejde og værdigrundlag

GirlTalk - EmpowR

EmpowR er baseret på samtalegrupper, hvor 6-8 piger i alderen 13-18 år mødes over et forløb på 10 gange, for at tale om problemer