Råd til Livet

”Råd til livet” er et mentorbaseret program, der tilbyder gratis social-, juridisk- og økonomisk rådgivning til udsatte og voldsramte kvinder, der har mistet overblikket over deres og familiens økonomi

Østifterne har sammen med Nykredit ydet betydelig økonomisk støtte til projektet ”Råd til livet”, der ledes af Mary Fonden og udføres i samarbejde med Mødrehjælpen, kvindekrisecentre og lokale advokatfirmaer

”Råd til livet” er et mentorbaseret program, der tilbyder gratis social-, juridisk- og økonomisk rådgivning til udsatte og voldsramte kvinder, der har mistet overblikket over deres og familiens økonomi. Økonomi bliver ofte brugt som fastholdelsesfaktor i voldelige forhold. Derfor er økonomisk overblik en afgørende faktor for, at kvinden kan få overblik og overskud til at tage hånd om sig selv og sine børn.

Nykredits medarbejdere har i stort antal stillet sig til rådighed i deres fritid som økonomiske mentorer, og formålet er, at de voldsramte kvinder efter en periode med fast tilknyttet økonomisk mentor kan få bedre overblik og bliver i stand til at styre deres økonomi, hvorved de har bedre mulighed for at få en bedre tilværelse for deres børn og dem selv.

”Råd til livet” evalueres løbende og målingerne viser, at projektet har en markant effekt for kvinderne. Bl.a. er antallet af kvinder, der kan overskue deres økonomi, fordoblet fra 32% til 73%, og kvinderne oplever bedre trivsel.

Læs mere om Mary Fonden

 

(Billedet er taget af fotograf Marie Hald)

Kom godt videre

Bedre Psykiatri - Hjælp og rådgivning til pårørende

Bedre Psykiatris mål er at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk sygdom gennem konkret støtte og hjælp

Læs mere om projektet

Børns Vilkår - BørneTelefonen som podcast

BørneTelefonen ønsker at udvikle en podcast for piger og drenge, hvor mere alvorlige og private emner kan formidles i et mere privat rum igennem podcasts

Læs mere om projektet

Julemærkefonden

Julemærkefonden tilbyder med projektet "Trivselsværksteder" at give børnene yderligere værktøjer som skal styrke børnene under deres ophold

Læs mere om projektet

Scleroseforeningen

Østifterne har gennem nogle år støttet Scleroseforeningens arbejde – bl.a. den gratis ferieuge i Dronningens Ferieby Grenaa, som er et tilbagevendende arrangement

Læs mere om projektet

UNICEFs Rettighedsskoler

Østifterne støtter ti skolers ønske om at indarbejde FN's Børnekonvention i deres daglige arbejde og værdigrundlag

Læs mere om projektet

GirlTalk - EmpowR

EmpowR er baseret på samtalegrupper, hvor 6-8 piger i alderen 13-18 år mødes over et forløb på 10 gange, for at tale om problemer

Læs mere om projektet