Peder Lykke Centret

En forebyggende indsats af ulighed i sundhed for ældre med etnisk minoritetsbaggrund

Opstart af Center for Aldring og Mangfoldighed, hvor formålet er at sætte ind overfor den ulighed i sundhed, der eksisterer for ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Centret arbejder for at forbedre samarbejdet mellem ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund og sundhedstilbud. Dette gøres ved at rette aktiviteter mod både borgere og sundhedsfaglige medarbejdere. Centret udbyder kurser i interkulturelle kompetencer for medarbejdere, der skal styrke dem i at være brobyggende i mødet med borgere, der har forskellige kulturelle baggrunde. Derudover afholdes informationsaftener om kommunale sundhedstilbud for ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund samt deres pårørende på forskellige sprog.
Center for Aldring og Mangfoldighed er forankret på den selvejende institution Peder Lykke Centret, der allerede arbejder med en mangfoldig ældregruppe.

Læs mere om Peder Lykke Centret her.