Peder Lykke Centret

En forebyggende indsats af ulighed i sundhed for ældre med etnisk minoritetsbaggrund

Opstart af Center for Aldring og Mangfoldighed, hvor formålet er at sætte ind overfor den ulighed i sundhed, der eksisterer for ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Centret arbejder for at forbedre samarbejdet mellem ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund og sundhedstilbud. Dette gøres ved at rette aktiviteter mod både borgere og sundhedsfaglige medarbejdere. Centret udbyder kurser i interkulturelle kompetencer for medarbejdere, der skal styrke dem i at være brobyggende i mødet med borgere, der har forskellige kulturelle baggrunde. Derudover afholdes informationsaftener om kommunale sundhedstilbud for ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund samt deres pårørende på forskellige sprog.
Center for Aldring og Mangfoldighed er forankret på den selvejende institution Peder Lykke Centret, der allerede arbejder med en mangfoldig ældregruppe.

Læs mere om Peder Lykke Centret her.

Kom godt videre

SeniorNET

Projektet har fokus på ældre, som for nylig er blevet enlige, og som i særlig grad er på vej til at blive ensomme

Mad på tværs af Generationer

Projektet inviterer unge mennesker ind til madlavning og samvær med ældre

Forebyggelse af unødige sygehuskontakter blandt ældre

Et ph.d. projekt som skal bidrage med ny viden om unødige sygehuskontakter blandt ældre borgere og patienter på 65 år og derover

Elderlearn – Fra ældrebyrde til ældrestyrke

Elderlearn sætter udlændinge, der lærer dansk, i kontakt med potentielt ensomme ældre