Elderlearn – Fra ældrebyrde til ældrestyrke

Elderlearn sætter udlændinge, der lærer dansk, i kontakt med potentielt ensomme ældre

Kommunerne har nogle store udfordringer i forhold til det stigende antal ældre i samfundet. Dette projekt har til formål at støtte kommunerne i at afhjælpe to af disse udfordringer, at sikre værdighed og forebyggelse af ensomhed og rekruttering af SoSu-medarbejdere.

For at afhæjlpe den første udfordring vil Elderlearn sætte udlændinge, der lærer dansk, i kontakt med potentielt ensomme ældre. Formålet er at bekæmpe og forebygge ensomhed ved at give selv svækkede ældre mulighed for at lave frivilligt arbejde. Det frivillige arbejde bringes hjem til de ældre ved, at en udlænding kommer på besøg hos den ældre borger en gang om ugen. Dermed kan selv ældre, der ikke kan forlade deres hjem, opnå glæden ved at lave frivilligt arbejde.

For at afhæjlpe den anden udfordring vil projektet forbedre og nytænke konceptet omkring Elderlearn og bruge deres viden til at rekruttere udlændinge til SoSu-uddannelsen. Elderlearn har erfaret, at 64% af de deltagende udlændinge bliver mere interesserede i at arbejde med ældre. Derfor vil Elderlearn kunne bidrage til, at flere søger ind på SoSu-uddannelsen ved at henvise deltagende udlændinge.

Læs mere om Elderlearn

Billedet er taget af fotograf Thomas Brolyng Steen

Kom godt videre

SeniorNET

Projektet har fokus på ældre, som for nylig er blevet enlige, og som i særlig grad er på vej til at blive ensomme

Mad på tværs af Generationer

Projektet inviterer unge mennesker ind til madlavning og samvær med ældre

Forebyggelse af unødige sygehuskontakter blandt ældre

Et ph.d. projekt som skal bidrage med ny viden om unødige sygehuskontakter blandt ældre borgere og patienter på 65 år og derover

Elderlearn – Fra ældrebyrde til ældrestyrke

Elderlearn sætter udlændinge, der lærer dansk, i kontakt med potentielt ensomme ældre