Mad på tværs af Generationer

Projektet inviterer unge mennesker ind til madlavning og samvær med ældre

Plejecenter Solbakken i Ringsted lægger hus til et projekt i samarbejde med Meyers Madhus, hvor unge mennesker inviteres ind til madlavning og samvær med de ældre på plejecenteret.

Kom godt videre

SeniorNET

Projektet har fokus på ældre, som for nylig er blevet enlige, og som i særlig grad er på vej til at blive ensomme

Mad på tværs af Generationer

Projektet inviterer unge mennesker ind til madlavning og samvær med ældre

Forebyggelse af unødige sygehuskontakter blandt ældre

Et ph.d. projekt som skal bidrage med ny viden om unødige sygehuskontakter blandt ældre borgere og patienter på 65 år og derover

Elderlearn – Fra ældrebyrde til ældrestyrke

Elderlearn sætter udlændinge, der lærer dansk, i kontakt med potentielt ensomme ældre