Forebyggelse af unødige sygehuskontakter blandt ældre

Et ph.d. projekt som skal bidrage med ny viden om unødige sygehuskontakter blandt ældre borgere og patienter på 65 år og derover

Den ældre befolkning er voksende, og forekomsten af kroniske sygdomme er stigende. Ældre og kronikere har ofte flere akutte- og forebyggelige indlæggelser, og de oplever oftere usammenhængende patientforløb. Det er en national målsætning af styrke indsatserne til denne målgruppe, så flere oplever et sammenhængende og trygt møde med sundhedsvæsenet. 

Der findes kun begrænset viden om de forløb, der foregår i det primære sundhedsvæsen og der eksisterer ikke en velafgrænset definition af unødige sygehuskontakter, hvorfor det er nødvendigt at øge viden på dette område for at kunne målerette forebyggelsesinitiativer.

Dette ph.d. projekt skal bidrage med ny viden om unødige sygehuskontakter blandt ældre borgere og patienter på 65 år og derover – en viden som er relevant for kommuner, regioner og andre aktører i på sundhedsområdet i udviklingen af både det nære og akutte sundhedsvæsen. Det forventes at projektet vil skabe national bevågenhed om, hvordan kommuner og regioner i højere grad kan samarbejde om at udvikle og øge viden om, hvilke initiativer der kan forebygge, at ældre oplever unødige sygehusbesøg.

Kom godt videre

SeniorNET

Projektet har fokus på ældre, som for nylig er blevet enlige, og som i særlig grad er på vej til at blive ensomme

Mad på tværs af Generationer

Projektet inviterer unge mennesker ind til madlavning og samvær med ældre

Forebyggelse af unødige sygehuskontakter blandt ældre

Et ph.d. projekt som skal bidrage med ny viden om unødige sygehuskontakter blandt ældre borgere og patienter på 65 år og derover

Elderlearn – Fra ældrebyrde til ældrestyrke

Elderlearn sætter udlændinge, der lærer dansk, i kontakt med potentielt ensomme ældre